Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Manuály

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Manuál k případovým konferencím ? 587,16 KB Dokumenty

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.

ikona souboru Manuál ISS ? 968,94 KB Dokumenty

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce. Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí.

ikona souboru Vyhodnocování situace dítěte a rodiny ? 4,86 MB Dokumenty

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je v zákoně užito ve smyslu nástroje a postupu sociální práce, jehož prostřednictvím pracovník/pracovnice OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě faktického vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, poradenství a dalších kativit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte.

ikona souboru Průvodce k vyhodnocení situace dítěte ? 289,93 KB Dokumenty

Pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o rodičích - jména, adresy, kontaktní údaje atd. V druhé části pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o fyzicky odpovědných osobách za výchovu, např. pěstounech, poručnících, osobách, které mají dítě v péči.

ikona souboru Informace k vyhodnocení situace dítěte ? 306,52 KB Dokumenty

Vyhodnocovací formulář.

Analýzy a výzkumné zprávy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Analýza fungování institutu dohod o výkonu PP 3,74 MB Dokumenty
ikona souboru Analýza_implementace_programu_PRIDE_v_ČR 3,08 MB Dokumenty
ikona souboru Sociodemografická analýza - mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR ? 10,51 MB Dokumenty

Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. Analýza představuje výběr indikátorů ohrožení a data, která se podařilo shromáždit a zpracovat z dostupných informačních zdrojů. Jak se ukázalo, problémem není zmapovat sociální jevy a určit sledované indikátory ohrožení, ale následně k nim získat potřebná data. Jak se ukázalo, jejich dostupnost, úplnost a kvalita byla zásadním limitem pro zpracování této sociodemografické analýzy.

ikona souboru Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti 2,69 MB Dokumenty
ikona souboru Národní průzkumy týkající se dětí v náhradní rodinné péči (shrnutí) 158,03 KB Dokumenty

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017