Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Manuály

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Informace k vyhodnocení situace dítěte ? 306,52 KB Dokumenty

Vyhodnocovací formulář.

ikona souboru Manuál ISS ? 968,94 KB Dokumenty

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce. Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí.

ikona souboru Manuál k případovým konferencím ? 587,16 KB Dokumenty

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.

ikona souboru Průvodce k vyhodnocení situace dítěte ? 289,93 KB Dokumenty

Pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o rodičích - jména, adresy, kontaktní údaje atd. V druhé části pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o fyzicky odpovědných osobách za výchovu, např. pěstounech, poručnících, osobách, které mají dítě v péči.

ikona souboru Vyhodnocování situace dítěte a rodiny ? 4,86 MB Dokumenty

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je v zákoně užito ve smyslu nástroje a postupu sociální práce, jehož prostřednictvím pracovník/pracovnice OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě faktického vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, poradenství a dalších kativit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte.

Analýzy a výzkumné zprávy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Analýza fungování institutu dohod o výkonu PP 3,74 MB Dokumenty
ikona souboru Analýza_implementace_programu_PRIDE_v_ČR 3,08 MB Dokumenty
ikona souboru Národní průzkumy týkající se dětí v náhradní rodinné péči (shrnutí) 158,03 KB Dokumenty
ikona souboru Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v ČR ? 2,20 MB Dokumenty

Text předkládané Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku je druhým výstupním materiálem zpracovaným v rámci mezinárodního srovnávacího programu OECD THEMATIC REVIEW OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE POLICY, který je realizován v České republice od roku 1999. Mezinárodní projekt věnovaný předškolnímu vzdělávání v zemích OECD byl zahájen z podnětu porady evropských ministrů školství v roce 1998 a jeho cílem je zachytit současný stav a perspektivy předškolní výchovy, vzdělávání a péče v zúčastněných zemích a navázat na předchozí studie OECD a CERI věnované populaci dětí předškolního věku a jejich vzdělávání.

ikona souboru Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti 2,69 MB Dokumenty

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017