Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Analýzy a výzkumné zprávy

Soubor DatumVelikost
ikona souboru Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči v ČR 07.12.2017 1,61 MB
ikona souboru Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti 21.09.2015 2,69 MB
ikona souboru Analýza fungování institutu dohod o výkonu PP 02.06.2015 3,74 MB
ikona souboru Analýza_implementace_programu_PRIDE_v_ČR 02.06.2015 3,08 MB
ikona souboru Národní průzkumy týkající se dětí v náhradní rodinné péči (shrnutí) 20.04.2015 158,03 KB
ikona souboru Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v ČR ? 06.12.2013 2,20 MB

Text předkládané Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku je druhým výstupním materiálem zpracovaným v rámci mezinárodního srovnávacího programu OECD THEMATIC REVIEW OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE POLICY, který je realizován v České republice od roku 1999. Mezinárodní projekt věnovaný předškolnímu vzdělávání v zemích OECD byl zahájen z podnětu porady evropských ministrů školství v roce 1998 a jeho cílem je zachytit současný stav a perspektivy předškolní výchovy, vzdělávání a péče v zúčastněných zemích a navázat na předchozí studie OECD a CERI věnované populaci dětí předškolního věku a jejich vzdělávání.

ikona souboru Sociodemografická analýza - mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR ? 06.12.2013 10,51 MB

Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. Analýza představuje výběr indikátorů ohrožení a data, která se podařilo shromáždit a zpracovat z dostupných informačních zdrojů. Jak se ukázalo, problémem není zmapovat sociální jevy a určit sledované indikátory ohrožení, ale následně k nim získat potřebná data. Jak se ukázalo, jejich dostupnost, úplnost a kvalita byla zásadním limitem pro zpracování této sociodemografické analýzy.

ikona souboru Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech ? 06.12.2013 4,50 MB

V červenci 2009 přijala Vláda České republiky dokument, který definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroţenými dětmi a rodinami - Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na roky 2009-2011. Hlavním cílem dlouhodobého procesu transformace celého systému je především zvýšení kvality práce a dostupnosti sluţeb pro ohroţené děti a rodiny, sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohroţeného dítěte, sníţení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče a zvýšení ţivotních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování ţivotní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj (NAP).

Zákony a jiné právní normy

Soubor DatumVelikost
ikona souboru Náhradní formy péče o děti bez vhodné podpory rodiny: výměna osvědčených postupů a pozitivních zkušeností 29.05.2015 584,24 KB
ikona souboru Práva ohrožených dětí mladších 3 let 03.04.2015 676,75 KB
ikona souboru Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu) 27.02.2015 587,87 KB

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2018