Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Analýzy a výzkumné zprávy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Sociodemografická analýza - mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR ? 10,51 MB Dokumenty

Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. Analýza představuje výběr indikátorů ohrožení a data, která se podařilo shromáždit a zpracovat z dostupných informačních zdrojů. Jak se ukázalo, problémem není zmapovat sociální jevy a určit sledované indikátory ohrožení, ale následně k nim získat potřebná data. Jak se ukázalo, jejich dostupnost, úplnost a kvalita byla zásadním limitem pro zpracování této sociodemografické analýzy.

ikona souboru Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech ? 4,50 MB Dokumenty

V červenci 2009 přijala Vláda České republiky dokument, který definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroţenými dětmi a rodinami - Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na roky 2009-2011. Hlavním cílem dlouhodobého procesu transformace celého systému je především zvýšení kvality práce a dostupnosti sluţeb pro ohroţené děti a rodiny, sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohroţeného dítěte, sníţení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče a zvýšení ţivotních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování ţivotní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj (NAP).

Zákony a jiné právní normy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Náhradní formy péče o děti bez vhodné podpory rodiny: výměna osvědčených postupů a pozitivních zkušeností 584,24 KB Dokumenty
ikona souboru Práva ohrožených dětí mladších 3 let 676,75 KB Dokumenty
ikona souboru Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu) 587,87 KB Dokumenty
ikona souboru Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu) 587,87 KB Dokumenty
ikona souboru Střídavá péče v perspektivě judikátů Ústavního soudu 582,09 KB Dokumenty
ikona souboru Téma náhradní rodinné péče v judikatuře Ústavního soudu (pěstounská péče a osvojení) 618,28 KB Dokumenty
ikona souboru Téma ústavní výchovy v judikatuře Ústavního soudu 612,48 KB Dokumenty
ikona souboru Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu 663,00 KB Dokumenty
ikona souboru Vývoj interpretace (nejlepšího) zájmu dítěte v judikatuře Ústavního soudu 645,40 KB Dokumenty

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017