Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Manuály

Manuál ISS (968,94 KB)

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce. Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí.

Název souboru: manual_ISS.pdf | Sekce: Dokumenty

Manuál k případovým konferencím (587,16 KB)

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.

Název souboru: Manual_k_pripadovym_konferencim.pdf | Sekce: Dokumenty

Průvodce k vyhodnocení situace dítěte (289,93 KB)

Pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o rodičích - jména, adresy, kontaktní údaje atd. V druhé části pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o fyzicky odpovědných osobách za výchovu, např. pěstounech, poručnících, osobách, které mají dítě v péči.

Název souboru: Komentar_k_vyhodnocovani.pdf | Sekce: Dokumenty

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny (4,86 MB)

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je v zákoně užito ve smyslu nástroje a postupu sociální práce, jehož prostřednictvím pracovník/pracovnice OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě faktického vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, poradenství a dalších kativit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte.

Název souboru: Informace_I_k-vybranym_ustanovenim_zakona_c_359_19... .pdf | Sekce: Dokumenty

Analýzy a výzkumné zprávy

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v ČR (2,20 MB)

Text předkládané Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku je druhým výstupním materiálem zpracovaným v rámci mezinárodního srovnávacího programu OECD THEMATIC REVIEW OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE POLICY, který je realizován v České republice od roku 1999. Mezinárodní projekt věnovaný předškolnímu vzdělávání v zemích OECD byl zahájen z podnětu porady evropských ministrů školství v roce 1998 a jeho cílem je zachytit současný stav a perspektivy předškolní výchovy, vzdělávání a péče v zúčastněných zemích a navázat na předchozí studie OECD a CERI věnované populaci dětí předškolního věku a jejich vzdělávání.

Název souboru: Narodni-zprava-o-stavu-predskolni-vychovy-vzdelava... .pdf | Sekce: Dokumenty


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017