Centrum národní sítě venkovských komunitních škol v Borech v Kraji Vysočina

Hlavní stránka Aktuality Centrum národní sítě venkovských komunitních škol v Borech v Kraji Vysočina

Centrum národní sítě venkovských komunitních škol v Borech v Kraji Vysočina

19.4.2017, Sekce: Aktuality

Reportáž krajských pracovnic z Vysočiny o setkání s předsedou sdružení „Národní sítě venkovských komunitních škol“.


Sociálně právní ochrana dětí je ochrana zájmů dítěte, jeho vývoje a zajištění řádné výchovy. Tento úkol spadá pod orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Nezapomínejme však, že ochrana dětí je záležitostí celé společnosti. Nezastupitelnou a důležitou roli v SPOD hrají školy. Dítě zde tráví velikou část dne, s učiteli se vídá každý všední den, většinou po dobu několika let. Učitel dítě zná, má k němu vytvořený vztah a většinou pozná, pokud se například dítě začne chovat jinak, než je pro něj obvyklé. Proto je důležité prezentovat projekt a hledat společná témata tam, kde je dítě středobodem zájmu. 

V úterý 18. dubna se pracovnice krajské kanceláře projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ sešla s předsedou sdružení „Národní sítě venkovských komunitních škol“, panem magistrem Františkem Eliášem. Pan Eliáš působí zároveň jako ředitel místní základní a komunitní školy.

Díky projektu MAS „Komunitní obec Bory“ vznikla v roce 2005 na závěrečném semináři celostátní asociace „Národní síť komunitních venkovských škol“ se sídlem v Borech. Dohodli se tak zástupci venkovských komunitních škol a zájemci o celoživotní vzdělávání. Své aktivity členové zaměřují zejména na podporu vesnického celoživotního vzdělávání, zachování vesnických škol, rozvoj vesnických komunit zdola, budování partnerství a mezinárodní spolupráci.

V současnosti se nezávislé, neziskové sdružení podílí na rozvoji komunitního školství na venkově a přispívá tak k celoživotnímu vzdělávání dospělých. Toto sdružení pořádá výměnné akce a zastupuje komunitní školy v rámci národních i evropských rozvojových a vzdělávacích struktur. Realizují také velké množství kurzů určených pro venkovské obce, modulové kurzy pro komunitní školy a také kurz pro MAS zaměřen na komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V nabídce nechybí také e-learningové moduly, které si mohou běžní občané nebo i profesionálové prostudovat v pohodlí svého domova.

Od roku 2006 je i Základní škola v Borech zapojena do sítě komunitních škol. Využívat ji mohou tak nejen děti, ale i dospělí při nejrůznějších kurzech (jazykový, taneční, zahrádkáři,…).

Více informací naleznete na: www.branaprovenkov.cz

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2022