Ostatní dokumenty

Hlavní stránka Dokumenty Ostatní dokumenty

Seznam

Manuály, brožury, letáky

Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči-příklady dobré praxe (5,00 MB)

Cílem materiálu je prostřednictvím příkladů dobré praxe pomoci krajským / obecním úřadům, doprovázejícím organizacím a dalším subjektům k tvorbě trvalé strategie, jak získávat nové zájemce o  náhradní rodinnou péči a jak dlouhodobě zvyšovat prestiž pěstounské péče.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

25.06.2019 | Název souboru: Brozura_Jak-vyhledavat-zajemce-o-NRP_FINAL.pdf

Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (69,94 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_1.pdf

Doprovázení pěstounů –na pěstounství nejste sami (71,50 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_2.pdf

Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů (82,11 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_3.pdf

Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči? (68,61 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_4.pdf

Identita dětí v náhradní rodinné péči (77,77 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_5.pdf

Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky a odpovědi (63,97 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_6.pdf

Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi (64,97 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_7.pdf

Děti v náhradní rodině mají svou historii (70,03 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_8.pdf

Co bych měl jako pěstoun splňovat? (72,88 KB)

Jedná se o jeden ze série 9 letáků určených pro zájemce o náhradní rodinnou péči či náhradní rodiče. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Letaky_Pro-zajemce-o-pestounstvi_9.pdf

Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny (3,12 MB)

Cílem materiálu je definovat a popsat metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi a zároveň vymezit optimální podobu preventivních služeb a jejich ukotvení jak do systému podpory a ochrany dětí, tak i jednotlivých politik státu a místních samospráv. Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

17.06.2019 | Název souboru: Publikace_Model-systemu-prevence_FINAL.pdf

Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD (1,99 MB)

Cílem materiálu je předložit konkrétní návrhy na optimalizaci současného systému celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD. Zmiňuje mimo jiné zavedení konceptu vzdělávání založeném na tzv. kompetenčním modelu pracovníka OSPOD a fungujícím systému výběru a hodnocení kurzů. Materiál se opírá o poznatky z praxe; najdete zde mimo jiné soubor doporučení pro implementaci systému celoživotního vzdělávání v oblasti SPOD.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

12.06.2019 | Název souboru: Publikace_Vzdelavani-jako-cileny-rozvoj-kompetenci... .pdf

Plán rozvoje kompetencí pracovníka OSPOD (93,46 KB)

Jedná se o přílohu, která je součástí publikace Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD. Jde o jeden z nástrojů, který lze využít pro plánování rozvoje kompetencí pracovníka.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

12.06.2019 | Název souboru: Plan_rozvoje_kompetenci_prac_OSPOD_A4.pdf

Hodnocení absolvovaného kurzu (91,18 KB)

Jedná se o přílohu, která je součástí publikace Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD. Jde o jeden z nástrojů, který může být využit k získávání zpětné vazby a rozvoji kompetencí pracovníka.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

12.06.2019 | Název souboru: Hodnoceni-absolvovaneho-kurzu_A4.pdf

Revizní setkání u neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče a předčasně ukončené náhradní rodinné péče před 18. rokem věku dítěte (1,25 MB)

Cílem manuálu je nabídnout inovativní nástroj, který umožní bezpečnou revizi a následnou reflexi pracovních postupů v případech neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče (NRP) či předčasně ukončené NRP před 18. rokem věku dítěte. Účelem revizních setkání je přitom hledání takových řešení/postupů v procesech zprostředkování, které umožní uvedeným případům předcházet.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: Prirucka_Revizni-setkani_A5_FINAL.pdf

Kdo se může stát náhradním rodičem? Kritéria odborného posuzování pro zájemce o náhradní rodinnou péči (808,80 KB)

Cílem materiálu je informovat zájemce o náhradní rodinnou péči (NRP) o obsahu odborného posuzování, konkrétně jakých oblastí života se posuzování týká, proč je důležité z hlediska NRP tyto oblasti sledovat a jaká jsou kritéria jejich naplnění. Materiál je určen zájemcům o všechny formy NRP, tedy potenciální osvojitele, pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: Publikace_Kriteria-odborneho-posuzovani_FINAL.pdf

Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči (2,65 MB)

Jedná se o metodiku pro práci s 5 dětskými sešity a komiksem, které se snaží přiblížit dětem a dospívajícím hravým způsobem formy náhradní rodinné péče (NRP); lze je využít i jako pomocný nástroj pro zjišťování názoru dítěte na NRP.

Sešity obsahují jednoduché úkoly, jejichž cílem je odlehčit dětem mnohdy těžká témata. Cílem komiksu je přiblížit pěstounskou péči dětem starším 12 let nacházejícím se v pobytových zařízeních. Dětské sešity jsou určené dětem v SPOD, ale i  všem ostatním dětem. Pracovat se sešity mohou jak pracovníci OÚ ORP, krajských úřadů, pobytových zařízení, pěstouni na přechodnou dobu, tak i učitelé a náhradní rodiče.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: metodika_250x250_web.pdf

Cesta k náhradnímu rodičovství: Strnadovi si jedou pro Marušku (13,72 MB)

Jeden ze série 5 dětských sešitů a komiksu zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: 5_Strnadovi_250x250mm_web.pdf

Osvojené dítě: Pepík má oslavu (11,51 MB)

Jeden ze série 5 dětských sešitů a komiksu zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: 1_Pepik_ma_oslavu_250x250mm_web.pdf

Dítě v pěstounské péči: Maruška se chystá na cestu (11,56 MB)

Jeden ze série 5 dětských sešitů a komiksu zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: 2_Maruska_se_chysta_na_cestu_250x250mm_web.pdf

Dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu Pavlíkova dobrodružná plavba (11,23 MB)

Jeden ze série 5 dětských sešitů a komiksu zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: 3_Pavlikova_dobrodruzna_plavba_250x250mm_web.pdf

Důvody, proč děti nežijí se svými rodiči: Jak si kukačka Jitka přála být dobrou maminkou (13,32 MB)

Jeden ze série 5 dětských sešitů a komiksu zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: 4_Kukacka_Jitka_250x250mm_web.pdf

Komiks o pěstounské péči: DVA v PP (14,47 MB)

Materiál je součástí série 5 dětských sešitů zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. K materiálu náleží metodika Jak pracovat s dětskými sešity při zjišťování názoru dítěte na náhradní rodinnou péči.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: komiks_250x250mm_web.pdf

Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny (4,19 MB)

Jedná se o přehled základních principů inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Jde o grafické zpracování materiálu, na který odkazovala výzva č. 76 z OPZ zaměřená na rozvoj inovací. V materiálu najdete shrnutí průřezových principů (koordinovaná podpora dítěte a rodiny, evaluace, participace) a shrnutí 10 praktických témat řazených dle oblastí: Dítě jako jedinec a v partě; Dítě v rodině, ve škole a za školou a Dítě mimo rodinu. S tímto výstupem souvisí materiály: Inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami a Hledání nových cest. Komplexní přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Materiál je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

11.06.2019 | Název souboru: Publikace_Zakladni-principy-inovativnich-pristupu_... .pdf

Leták Attachment. Informace pro odborníky (97,62 KB)

Tento materiál byl vytvořen v rámci klíčové aktivity věnované Náhradní rodinné péči a jeho účelem je přinést základní informace o problematice vztahové vazby u dětí. Materiál je určen pro odborníky, tj. zejména pro sociální pracovníky pracující s ohroženými dětmi a rodinami, pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí a doprovázejících organizací a další.

01.10.2018 | Název souboru: Letak_Attachment_odbornici.pdf

Leták Attachment. Informace pro veřejnost (159,07 KB)

Tento materiál byl vytvořen v rámci klíčové aktivity věnované Náhradní rodinné péči a jeho účelem je přinést základní informace o problematice vztahové vazby u dětí. Materiál je určen všem pečujícím osobám, tj. biologickým rodičům, pěstounům, osvojitelům i těm, kteří se na vlastní rodičovství teprve připravují.

01.10.2018 | Název souboru: Letak_Attachment_verejnost.pdf

Metodika inovativních postupů a služeb v oblasti ohrožených dětí a rodin (1,13 MB)

Jedná se o přehled základních principů vybraných inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Materiál shrnuje výstupy aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Aktualizace k 5. 11. 2018.

31.10.2018 | Název souboru: Zakladni_principy_inovativnich_sluzeb(1).pdf

Brožura síťování (1,83 MB)

Brožura představuje detailně aktivitu síťování služeb pro ohrožené děti, včetně příkladů prvotních ukázek ze síťování, ve vybraných obcích zapojených do projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

21.11.2017 | Název souboru: Brozura_Sitovani_final.pdf

Leták síťování (511,28 KB)

Leták zaměřený na síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny. Obsahuje i základní informace o projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

21.11.2017 | Název souboru: Letak_Sitovani_final.pdf

Manuál k případovým konferencím (587,16 KB)

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.

06.12.2013 | Název souboru: Manual_k_pripadovym_konferencim.pdf

Manuál ISS (968,94 KB)

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce. Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí.

06.12.2013 | Název souboru: manual_ISS.pdf

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny (4,86 MB)

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je v zákoně užito ve smyslu nástroje a postupu sociální práce, jehož prostřednictvím pracovník/pracovnice OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě faktického vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, poradenství a dalších kativit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte.

06.12.2013 | Název souboru: Informace_I_k-vybranym_ustanovenim_zakona_c_359_19... .pdf

Průvodce k vyhodnocení situace dítěte (289,93 KB)

Pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o rodičích - jména, adresy, kontaktní údaje atd. V druhé části pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o fyzicky odpovědných osobách za výchovu, např. pěstounech, poručnících, osobách, které mají dítě v péči.

06.12.2013 | Název souboru: Komentar_k_vyhodnocovani.pdf

Publikace

Informace k vyhodnocení situace dítěte (306,52 KB)

Vyhodnocovací formulář.

06.12.2013 | Název souboru: Vyhodnocovaci-formular.pdf

Výzkumné zprávy a další analytické výstupy

Zpráva z pilotního ověření celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD (507,45 KB)

Zpráva je výstupem klíčové aktivity č. 3: Celoživotní vzdělávání pracovníků OSPOD, konkrétně její podaktivity: "Pilotní ověření systematického výběru kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD". Vznikla v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. 

25.03.2019 | Název souboru: Zaverecna-zprava-z-pilotniho-overeni-celozivotniho... .pdf

Sociodemografická analýza - mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR (10,51 MB)

Předkládaná sociodemografická analýza je jedním z podkladů k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi. Analýza představuje výběr indikátorů ohrožení a data, která se podařilo shromáždit a zpracovat z dostupných informačních zdrojů. Jak se ukázalo, problémem není zmapovat sociální jevy a určit sledované indikátory ohrožení, ale následně k nim získat potřebná data. Jak se ukázalo, jejich dostupnost, úplnost a kvalita byla zásadním limitem pro zpracování této sociodemografické analýzy.

06.12.2013 | Název souboru: SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v ČR (2,20 MB)

Text předkládané Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku je druhým výstupním materiálem zpracovaným v rámci mezinárodního srovnávacího programu OECD THEMATIC REVIEW OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE POLICY, který je realizován v České republice od roku 1999. Mezinárodní projekt věnovaný předškolnímu vzdělávání v zemích OECD byl zahájen z podnětu porady evropských ministrů školství v roce 1998 a jeho cílem je zachytit současný stav a perspektivy předškolní výchovy, vzdělávání a péče v zúčastněných zemích a navázat na předchozí studie OECD a CERI věnované populaci dětí předškolního věku a jejich vzdělávání.

06.12.2013 | Název souboru: Narodni-zprava-o-stavu-predskolni-vychovy-vzdelava... .pdf

Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech (4,50 MB)

V červenci 2009 přijala Vláda České republiky dokument, který definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroţenými dětmi a rodinami - Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na roky 2009-2011. Hlavním cílem dlouhodobého procesu transformace celého systému je především zvýšení kvality práce a dostupnosti sluţeb pro ohroţené děti a rodiny, sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohroţeného dítěte, sníţení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče a zvýšení ţivotních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování ţivotní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj (NAP).

06.12.2013 | Název souboru: Soc_pravni_ochrana_deti-analyza.pdf

Zákony a jiné právní normy

Sbírka předpisů ČR (706,86 KB)

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

06.12.2013 | Název souboru: novela.pdf

Úmluva o právech dítěte (144,83 KB)

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených národů je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech příslušníků lidské rodiny základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, majíce na mysli, že lid spojených národů v Chartě znovu potvrdil svou víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a že vyjádřil své odhodlání podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň při větší svobodě.
 

06.12.2013 | Název souboru: umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni.pdf

Soubor vybraných dokumentů Rady Evropy v oblasti ochrany práv dětí (1,56 MB)

Výbor ministrů v souladu s ustanoveními článku 15.b Stanov Rady Evropy, maje na zřeteli skutečnost, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší míry jednoty mezi jejími členy tím, mimo jiné, že bude prosazovat přijetí společených pravidel v právních záležitostech, domnívaje se, že je možné zkvalitnit právní systémy týkající se rodičovských povinností s cílem podpořit rozvoj osobnosti dítěte a chránit jeho osbu a jeho morální a materiální zájmy a zároveň zaručit právní rovnost mezi rodiči, doporučuje vládám členských států upravit, bude-li to nezbytné, svou legislativu tak, aby odpovídala zásadám souvisejícím s rodičovskými povinnostmi, jež jsou uvedeny v příloze tohoto doporučení.

06.12.2013 | Název souboru: Soubor_vybranych_dokumentu_Rady_evropy_v_oblasti_o... .pdf

Vyhláška ze dne 17. prosince 2012 (394,25 KB)

O provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

06.12.2013 | Název souboru: vyhlaska_ZSPOD.pdf

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 (535,17 KB)

Hlavní okruhy změn

  • Nastavení podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
  • Stanovení závazných postupů pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému
  • Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, změna způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny
  • Zavedení standardů kvality práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro všechny subjekty v systému

06.12.2013 | Název souboru: Novela_prezentace_pestouni_-_leden.pdf

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 (727,40 KB)

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí

  • Prošla dvakrát mezirezortním připomínkovým řízením
  • Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 28. 12. 2011.
  • Sněmovní tisk 564, senátní tisk 374
  • Definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7. 11. 2012
  • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 401/2012
  • Účinnost od 1. 1. 2013

06.12.2013 | Název souboru: Novela_prezentace_OSPOD.pdf

Dopady novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí (702,95 KB)

Implementace změn a jejich dopady v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV) průběžně monitoruje a vyhodnocuje zavádění opatření, která přinesla do výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Informace, které poskytujeme v tomto dokumentu, jsou shrnutím za poměrně krátké období od účinnosti novely zákona, tedy od 1. ledna 2013.

21.02.2014 | Název souboru: Dopady_novely_ZSPOD.pdf

Doporučení MPSV k posouzení otázek souběhu poskytování služeb na základě pověření k výkonu SPOD (1,26 MB)

V důsledku přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), publikované pod č. 401/2012 Sb., a na základě opakujících se dotazů z praxe, je nutno v souladu s platnou právní úpravou i jejím účelem jasněji vyložit vzájemný vztah činností - služeb poskytovaných veřejnosti - realizovaných právnickými či fyzickými osobami na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), vydaného podle ZSPOD, na straně jedné, a služeb poskytovaných veřejnosti na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, založeného rozhodnutím o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), na straně druhé.

06.12.2013 | Název souboru: Doporuceni_MPSV_k_posouzeni_otazek_soubehu_poskyto... .pdf

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (701,74 KB)

Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany.

06.12.2013 | Název souboru: Soubor_otazek_a_odpovedi.pdf

Normativní instrukce č. 5/2013 (123,88 KB)

K 1. 1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

06.12.2013 | Název souboru: Normativni_instrukce_c_5_2013-k_davkam_PP_podle-za... .pdf

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (231,96 KB)

Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze akceptovat, a to v žádné z jeho forem. „Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet“. Stávající platná legislativa není v České republice náležitě dodržována. V současné době neexistují souhrnná validní data o násilí na dětech v České republice. Pilotní studie uvádějí nepřesné a mnohdy zavádějící údaje. Existuje sběr dat v rámci resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ústavem pro informace ve vzdělávání.

06.12.2013 | Název souboru: narodnistrategie-prevence-nasili-na-detech-2008-20... .pdf

Metodická informace k posuzování vzniku nároku na dávky pěstounské péče (627,83 KB)

Nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je podmíněn svěřením dítěte do péče osoby pečující na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a ve vymezených případech rovněž záhájením soudního řízení o svěření dítěte do péče osoby pečující.

06.12.2013 | Název souboru: Metodicka_informace_k_posuzovani_vzniku_naroku_na_... .pdf

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů (950,36 KB)

Cílem publikace je zmapovat vytíženost pracovníků a pracovnic orgánů sociálněprávní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností a mimo jiné také kvantifikovat všechny úkony vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí, a to jak z hlediska činností definovaných zákonem, tak z hlediska samotné praxe. Zahrnuty jsou tedy aktivity v oblasti přímé práce s klienty, v oblasti prevence, osvěty, právních aktivit, administrativy, vzdělávání a další. Při výzkumu byly použity kvantitativní i kvalitativní sociálně-vědní metodické přístupy.

06.12.2013 | Název souboru: Podminky-vykonu-SPO-na-urovni-OSPOD.pdf

Dávky pěstounské péče 2013 (3,05 MB)

Užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti dávek pěstounské péče, které začaly platit v roce 2013. Novinky u pěstounské péče souvisejí se změnami zákonů, které tato vláda udělala. Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a nikoliv už zákonem o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.).

06.12.2013 | Název souboru: brozura_Pestounske_davky_2013.pdf

Dávky pěstounské péče (1,35 MB)

K 1.1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

06.12.2013 | Název souboru: Informace_II_k_vybranym_ustanovenim_zakona_c_359_1... .pdf

Studie o právech dítěte (660,00 KB)

Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice.

06.12.2013 | Název souboru: Studie_o_pravech_ditete-obalka.pdf

Formuláře

Vyplněný vzorový IPOD (2,73 MB)

30.03.2015 | Název souboru: IPOD.pdf

Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (880,74 KB)

Formulář Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

06.12.2013 | Název souboru: zadost_vydani_povereni.pdf

Vzor správního rozhodnutí (74,76 KB)

Vzor správního rozhodnutí.

06.12.2013 | Název souboru: Vzor_spravni_rozhodnuti.pdf

Vzor dohody o výkonu pěstounské péče (204,61 KB)

V tomto materiálu předkládaná dohoda o výkonu pěstounské péče je určena především poskytovatelům tzv. doprovázejících odborných služeb v náhradní rodinné péči, kteří jsou osobami pověřenými k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Tedy těm organizacím, které jsou pověřeny k tomu, aby s pěstouny v nejširším smyslu slova uzavíraly dohody o výkonu pěstounské péče.

06.12.2013 | Název souboru: Priklad_dohody_pro_vykon_PP.pdf

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů (259,41 KB)

Příloha k žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

06.12.2013 | Název souboru: Dotaznik---priloha_k_zadosti_o_zprostredkovani_nah... .pdf

Ostatní

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči (99,01 KB)

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče se chtějí,
mohou nebo umí o své děti postarat. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu náhradní výchovy.

06.12.2013 | Název souboru: pruvodce_nahradni_pece.pdf

Informace o systému podpory rodiny v České republice (280,20 KB)

Prioritní charakter rodinné politiky pro ČR je akcentován na rodiny s nezaopatřenými dětmi vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji, jež je v ČR provázen zvláště intenzivním stárnutím populace spojeným s mnoha negativními socioekonomickými důsledky. Současná česká rodina se potýká s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků, kulturně hodnotových proměn a rozporů a vysokých nároků na výchovu dětí a jejich péči. Tyto skutečnosti způsobují ztížení podmínek k jejímu bezproblémovému fungování a obtížnější naplňování jejích potřeb.

06.12.2013 | Název souboru: Brozura-zakladni-informace-o-RP-v-CR.pdf

Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti (1,63 MB)

Text pojednává o otázkách potřeb a vývoje novorozenců a kojenců, kteří nemohou být z různých důvodů vychováváni v rodině. V tomto rámci podává přehled světových i domácích studií, které poukazují na nutnost individuální péče v prvních měsících a letech života. Její nepřítomnost sice není život ohrožující, ale výrazným způsobem ovlivňuje budoucí život dítěte, a to především ve smyslu opoždění až retardace somatického, kognitivního i socioemočního vývoje. Tyto následky jsou tak závažné, že obvykle ovlivňují celý život, a to především ve smyslu nižšího sociálního uplatnění, vyššího výskytu duševních, ale i somatických poruch a dalších obtíží. Autoři dále diskutují otázky vhodnosti tzv. pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativní možnost kojeneckým ústavům. Text je výsledkem spolupráce odborníků v oborech dětské psychiatrie a psychologie, pediatrie, biologie a genetiky člověka.

06.12.2013 | Název souboru: PPPDpro_nejmensi_deti.pdf

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (1,09 MB)

Základním cílem projektu bylo získat údaje o stávající praxi fungování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Projekt se pomocí kvalitativních i kvantitativních
výzkumných metod zaměřil zejména na následující otázky spojené s činností těchto zařízení, a to s ohledem na současné právní předpisy týkající se těchto zařízení i relevantní návrhy změn v připravované novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

06.12.2013 | Název souboru: ZDVOP_VUPSV_2012.pdf

Služby pro rodinu a děti (4,57 MB)

Definice rodiny a rodiče se proměňuje v čase, odráží společenské a hospodářské aspekty, které s fungováním a pojetím rodiny úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují. Jednoduchou, srozumitelnou a stále dobře použitelnou definici poskytuje Slovník jazyka českého z roku 1937: rodina jsou „rodiče s dětmi, přeneseně domov, vlast.“ Rodič je definován jako roditel nebo otec, s poznámkou, že obyčejně je užíván pomnožný tvar „rodiče tj. otec a matka“.

06.12.2013 | Název souboru: sbornik-Sluzby-pro-rodiny-a-deti.pdf

Vývoj dětí v náhradních formách péče (1,12 MB)

V České republice vyrůstá zhruba 1 % dětí mimo vlastní rodinu (Gabriel, Novák, 2008). Jedná se o děti, jejichž rodiče je nemohou, nechtějí nebo nezvládají vychovat sami. Častými důvody k zařazení dítěte do náhradní péče jsou nezvládnutá výchova, zanedbávání, týrání dětí, alkoholismus, trestná činnost rodičů či nízká sociální úroveň rodiny (Vocilka, 1999).

06.12.2013 | Název souboru: Vyvoj_deti_v_nahradnich_formach_pece.pdf

Práce a sociální politika (989,99 KB)

Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 12. 2. 2010.
 

06.12.2013 | Název souboru: Prace-a-socialni-politika-2010-02_Tatove-vsech-kra... .pdf

Porozvodové konflikty (1,77 MB)

Rodina je přirozeným prostředím pro děti a pro jejich šťastný život a příznivý vývoj, přičemž takovou rodinou se samozřejmě rozumí dobře fungující rodina. Rodiče dětí mají prioritní a společnou odpovědnost za výchovu dětí a péči o ně a to i v případě, že již spolu nechtějí žít jako manželé nebo jako partneři. Každý z rodičů by si měl uvědomit, že jeho dítě ke šťastnému dětství potřebuje mámu i tátu, potřebuje jejich pohlazení, vedení, ale i pokárání, potřebuje i širší rodinu. Rodinně právní vztahy jsou velmi křehké a je třeba je pěstovat a chránit.

06.12.2013 | Název souboru: Porozvodove_konflikty.pdf

Nezletilý cizinec bez doprovodu (0,99 MB)

Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší 18 let odloučený od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu. (definice ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o SPOD). Osobou odpovědnou za výchovu se rozumí osoba/osoby, které/kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu nebo která/kteří za něj odpovídá/odpovídají podle právního řádu státu původu dítěte.

06.12.2013 | Název souboru: Nezletily_cizinec_bez_doprovodu.pdf

Péče o děti předškolního a raného školního věku (1,85 MB)

Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací charakteristikami činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a na hlubší znalosti o neinstitucionálních formách péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování. Studie zohledňuje sociální, zdravotní, ekonomické a právní aspekty sledované problematiky.

06.12.2013 | Název souboru: Kucharova-a-kol-Pece_o_deti_predskol_veku.pdf

Komerční sexuální zneužívání dětí (1,07 MB)

KSZD je hrubým porušením dětských práv a trestným činem; přesto v současné době sledujeme ve světě vzestupný trend všech forem a tato skutečnost se nevyhnula ani České republice. Komerčním sexuálním zneužíváním dětí se rozumí „použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdy vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely“.

06.12.2013 | Název souboru: Kom_sexual_zneuzivani_D.pdf

Co je pro nás v životě důležité? (302,53 KB)

Přestože problematice hodnot byla v sociologii již věnovaná řada textů, neexistuje v současné sociologii jednotná teoretická koncepce hodnot. Podle Strmisky napočítal Lautman v roce 1981 při snaze identifikovat pojetí hodnot v sociálních vědách dokonce 180 různých definic pojmu „hodnota“ [Strmiska 1996: 375]. Pojem hodnot však není pouze teoreticky neukotvený, ale nejednotnost panuje také v metodologické rovině.

06.12.2013 | Název souboru: Horakova-hodnotova-orientace-(i-rodina).pdf

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci (747,20 KB)

Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci je doprovodným textem k publikaci Vývojová psychologie pro sociální práci a není určena pro samostatné použití. Cílem této publikace je přehledné shrnutí základních charakteristik psychického vývoje dítěte v jednotlivých vývojových etapách tak, aby byl sociální pracovník schopen orientačně zhodnotit, zda vývoj dítěte probíhá rámcově v plánu očekávané normy.

06.12.2013 | Název souboru: Hodnoceni_psychickeho_vyvoje_D.pdf

Náhradní rodinná péče pro žadatele (1,16 MB)

Náhradní rodinná péče (NRP) zahrnuje všechny formy péče o děti, která neprobíhá v ústavech a zařízeních, ale v náhradních rodinách. Existuje nespočetně důvodů, proč se biologičtí rodiče nemohou starat o své děti. Podobně existuje mnoho potřeb dětí, které frustruje život mimo biologickou rodinu. Z toho důvodu existuje i celá řada psychologických i právních forem náhradní rodinné péče.

06.12.2013 | Název souboru: Prirucka-pro-zadatele-Klimes.pdf

Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfliktů (1,46 MB)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky připravilo ve spolupráci s předními odborníky zabývajícími se sociálně-právní ochranou dětí, zejména problematikou rozvodů a péčí o děti po rozvodu/rozchodu. Agenda rozvodů a rozchodů a s tím související problematika péče o nezletilé, výchovy a výživy dětí po rozvodu a styků s rodiči, jimž děti nebyly svěřeny do výchovy, pomoc a poradenství rozcházejícím a rozvádějícím se rodičům a jejich dětem je hlavní náplní práce zaměstnanců OSPOD.

06.12.2013 | Název souboru: Socialne-pravni_ochrana_v_pripadech_rozvodovych_a_... .pdf

Vývojová psychologie pro sociální práci (1,64 MB)

Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem textu je podat přehled základních faktů a souvislostí psychického a sociálního vývoje dítěte v kontextu sociální práce. Základním cílem tohoto textu je především popsat jednotlivá stádia normálního psychického vývoje dítěte a zdůraznit specifické otázky, které sociální pracovníci v tomto období mohou řešit. Popisována jsou nejen fakta o normálním vývoji, ale i některé dílčí teoretické otázky související zvláště s vývojem osobnosti dítěte a jeho socializací.

06.12.2013 | Název souboru: Vyvojova_psychologie.pdf

Problematika mezinárodních únosů dětí (763,54 KB)

Co by měl rodič vědět předtím, než vycestuje s dítětem do jiného státu nebo se rozhodne řešit rodinnou situaci návratem z cizího státu do České republiky s dítětem. Je zapotřebí si uvědomit, že každá země má jiné zvyky a pravidla, ale i jinou právní úpravu výchovy, výživy a styku rodiče/rodičů s dítětem/dětmi.

06.12.2013 | Název souboru: Problematika_mezinarodnich_unosu_deti.pdf

Fórum sociální politiky (4,03 MB)

Odborný recenzovaný časopis č. 1/2007
 

06.12.2013 | Název souboru: Casopis-Forum-socialni-politiky.pdf

Sborník z konference 2007 (1,95 MB)

Téma letošní konference jsme zvolili s ohledem na téma, které je v celém středoevropském prostoru stále víc a víc aktuální. Jde o vztah státu a rodiny v péči o malé děti. Není tajemstvím, že právě ta fáze života rodin spojená s péčí o nejmenší děti, je dnes považována za neuralgický bod rodinné politiky a zejména její odnože: politiky slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Zatímco u rodin se staršími dětmi většinou již není závažnějším problémem skloubit profesní cíle s rodinným životem, v době, kdy ratolesti vyžadují stálou přítomnost jedné osoby, se kariérní tužby mnoha rodičů střetávají s jejich přirozenými povinnostmi vůči rodině a dětem.

06.12.2013 | Název souboru: Sbornik-z-konference-2007.pdf

Mezinárodní konference o Rodinné politice 2006 (1,21 MB)

Česká republika prošla v 90. letech celou řadou společenskýc změn. Tyto změny se projevily také v demografickém chování obyvatelstva. Jedním z jejich základních rysů je snížení poštu rodících se dětí. Tento jev se odborně nazývá second demographic transition (druhý demografický přechod). V západní Evropě proběhl dříve a jeho stěžejním znakem je pokles úrovně plodnosti. Souvisí zejména s osobní seberealizací, zlepšením zdravotnické péče, dostupností antikoncepce, uplatněním žen na trhu práce atd.

06.12.2013 | Název souboru: Materialy-z-konference-2006.pdf

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I (2,83 MB)

Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských zemích. V moderních společnostech je rodina chápána jako základní
jednotka společnosti a je proto chráněna a podporována státem. Stát pomocí rodinné politiky pečuje o rodinu, tj. především o manžele, rodiče, ženy v těhotenství a mateřství a děti. Otázka rodinné politiky, tj. politiky ve prospěch rodiny, je dnes čím dál tím více středem pozornosti evropských odborníků i politiků v důsledku nízké porodnosti a zlepšujících se úmrtnostních poměrů majících za důsledek stárnutí populace. Snahou řady vlád je tedy podporovat rodinu tak, aby byla schopna vychovávat další generace.

06.12.2013 | Název souboru: Rodinna-politika-ve-vybranych-evropskych-zemich-I.pdf

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II (1,01 MB)

Předkládaná studie navazuje na předchozí studii nazvanou „Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I“. V této první studii jsme se zaměřili na případové studie rodinné politiky jednotlivých zemí Evropy, které jsou stávajícími nebo budoucími členy Evropské unie (celkem 14 zemí). Monografie se snažily sledovat jednotnou osnovu. Po úvodní kapitole týkající se nastínění populačního vývoje v dané zemi jsme se zaměřili na stručný popis systému sociálního zabezpečení a dále na legislativu rodiny, tj. na podmínky uzavření sňatku, rozvodu, nesezdaného soužití, případně registrovaného partnerství dvou osob stejného pohlaví. Poté se monografie věnovaly jednotlivým oblastem rodinné politiky. Soustředili jsme se především na systém finanční pomoci rodinám s dětmi, a to jak přímými sociálními dávkami, tak daňovým zvýhodněním. Dále se monografie dotkly bytové politiky a institucí péče o předškolní děti.

06.12.2013 | Název souboru: Rodinna-politika-ve-vybranych-evropskych-zemich-II.pdf


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019