Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti – Leiden, Holandsko (2. díl)

Hlavní stránka Aktuality Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti – Leiden, Holandsko (2. díl)

Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti – Leiden, Holandsko (2. díl)

11.7.2018, Sekce: Aktuality

Pracovníci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), se v rámci aktivity zaměřené na inovativní přístupy, vypravili za inspirací do holandského Leidenu. Cílem bylo přinést informace o inovativní praxi v rámci tématu Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti. Poznatky z této stáže se objeví v připravované metodice, jež bude součástí publikace zaměřené na inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, kterou MPSV představí na podzim.


Inspirace přístupem a spoluprací

V tématu rozchodových situací rodičů má náš systém, i přes značnou snahu všech zapojených aktérů, stále mezery. Vzhledem k počtu a rozličnosti rolí jednotlivých subjektů, které se do řešení rozchodu rodičů zapojují, se jeví jako jedno ze zásadních kritérií podpora jejich spolupráce. Ta má v současné době u nás často kolísající úroveň. V rámci sběru inovativní praxe v holandském Leidenu se tak pracovníci projektu zaměřili hlavně na programy zacílené na přímou podporu dítěte a zároveň na to, jakým způsobem probíhá spolupráce aktérů, se kterými přichází rodiny v rozchodové situaci v Holandsku do kontaktu.

Nebýt na to sám, sdílet s vrstevníky

„V Leidenu nás zajímal hlavně program CODIP (Children of Divorce Situation Program), který se objevil v analýze inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti (viz odkaz níže, s. 123-126). Zaměřuje se na podporu dětí, které si prošly rozvodem rodičů. Tento preventivní skupinový program zahrnuje sérii setkání, která pomáhají dětem zvládnout situaci, ve které se ne vlastní vinou ocitly,“ říká Matěj Karas z pracovní skupiny k tomuto tématu. Během dvanácti řízených setkání tak děti mohou, krom jiného, vnímat i pocity a zkušenosti dalších vrstevníků. Možnost takového sdílení je podle realizátorů programu jedním z nejdůležitějších prvků setkání. Pracovníci týmu MPSV měli možnost navštívit zástupce organizace TNO, která program CODIP pomáhá zavádět do praxe. „Podobné dětské skupiny již fungují ojediněle i u nás v České republice. Holandský program má však výhodu v podpoře organizace TNO, která je garantem jeho kvality. TNO program převzala z USA, přeložila a upravila pro holandské poměry potřebné materiály a nyní je poskytuje organizacím, které na základě potřebnosti program realizují. Součástí je i proškolení odborníků, kteří skupinu vedou,“ dodává Matěj Karas.

CODIP je pouze jedním z řady projektů, které v rámci nabídky inovativních programů ve své databázi TNO nabízí. Cílem této organizace je „spojovat lidi a znalosti a vytvářet inovace, které udržitelným způsobem posilují konkurenceschopnost průmyslu a blaho společnosti“. TNO se zaměřuje na řadu odvětví (energetiku, zdravotnictví, dopravu atd.). V oblasti sociální pomoci přebírá programy ze zahraničí, řídí pilotní projekty a po ověření efektivity je nabídne v databázi ověřených projektů, ze které si je může vybrat libovolná nezisková organizace, škola či jiný subjekt. TNO poté dodá materiály (pomůcky pro pracovní skupinu, manuál pro vedoucí pracovníky atd.), zajistí proškolení vedoucích pracovníků, případně jejich supervizi. 

Koordinace pomoci pro rodinu v rozchodové situaci

Tým pracovníků MPSV měl možnost dále navštívit Kenniscentrum kind en scheiding (Centrum pro děti v situaci rozvodu rodičů) ve Voorburgu, které program CODIP realizuje. Zároveň však poskytuje komplexní pomoc rodině v rozchodové situaci. V České republice je řada subjektů, které podporují rodiny v rozvodové situaci. Zvolit ideální formu pomoci tak, aby byly uspokojeny potřeby dítěte a zároveň optimálně podpořen rodič, je často složité. „V tomto je velmi inspirující činnost Kenniscentra, které podporu rodinám v rozchodové situaci koordinuje. Rodiče mohou využít v centru činnost mediátora, advokáta či psychologa. Zároveň však centrum komunikuje s dalšími externími odborníky a subjekty, na které může odkázat. Rovněž funguje jako propojovací článek mezi těmito aktéry, komunikuje a koordinuje v tomto tématu postupy s pediatry, školami, s obcí apod.,“ doplňuje Matěj Karas.

Získané zkušenosti ze stáže zužitkuje pracovní tým MPSV při přípravě metodiky, která bude představena na podzim tohoto roku během seminářů pro odbornou veřejnost, a kterých se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Informace o činnostech organizace TNO jsou dostupné na: https://www.tno.nl/en/.

V textu zmíněnou Analýzu inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice najdete zde: http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/

Pro případné další informace o tématu podpory inovativních služeb pro rodiny s dětmi kontaktujte metodika aktivity, Bc. Pavla Houšku, na e-mail: pavel.houska@mpsv.cz.

Na fotografii zleva: Matěj Karas, Pavel Houška (MPSV) a pracovnice z centra Kenniscentrum kind en scheiding (Schoolformaat) a z organizace TNO.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023