Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?

Hlavní stránka Aktuality Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?

Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?

25.7.2018, Sekce: Aktuality

S jakými obtížemi u žáků se školy potkávají nejčastěji? Vědí, na koho se můžou obrátit - kdo může dítěti a rodině pomoci? A kdy je již vhodné kontaktovat pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak probíhá spolupráce s OSPOD a co školy potřebují k účinné a včasné pomoci ohroženým dětem? Nejen tyto otázky byly součástí dotazníkového šetření a setkání na téma spolupráce OSPOD a základních škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Zlín. Zorganizovaly ho pracovnice projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí působící ve Zlínském kraji.


Cílem setkání kromě prezentace výsledků dotazníkového šetření bylo samotné otevření tématu mezirezortní spolupráce mezi zástupci škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Zlínsku. Pracovníci OSPOD zde mimo jiné přiblížili ředitelům základních škol, výchovným poradcům či metodikům prevence své kompetence a nabídku svých služeb. „V dotazníku jsme zjišťovali, co by pomohlo základním školám v jejich činnosti v pomoci ohroženým dětem a ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Šlo nám o udržitelné nastavení mezirezortní spolupráce těchto subjektů tak, aby navzájem znaly své možnosti, potřeby a kompetence, a aby navázaly efektivní a trvalou spolupráci, aby se dětem dostalo včasné pomoci,“ vysvětluje krajská síťařka Gabriela Šťastová, pracovnice projektu MPSV. Ta vytvořila dotazník ve spolupráci se zástupci odboru sociálního a odboru školství Krajského úřadu Zlínského kraje. 

A co bylo předmětem šetření? Například to:

  • jaké jsou nejčastější obtíže u žáků a jakým způsobem se řeší,
  • s jakými organizacemi, institucemi či odborníky přichází škola do kontaktu při řešení potíží u žáků,
  • způsob a forma komunikace i spolupráce s OSPOD,
  • potřeby samotných škol (co by uvítali ze strany OSPOD),
  • účast zástupců škol na případových konferencích či účast pracovníka OSPOD na výchovných komisích,
  • představa škol o spolupráci s OSPOD, aby byla pomoc dítěti včasná a efektivní.

Na koho se školy obrací a co potřebují – výsledky šetření

„Z 34 oslovených základních škol v ORP Zlín se nám podařilo získat téměř v 60 % odpovědi. Výsledky šetření byly zpracovány a následně konzultovány se zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína, doplňuje krajská síťařka Šťastová.

Jaké potřeby dětí řeší školy nejčastěji?

Nejčastěji zmiňovaly obtíže pramenící ze zdravotního znevýhodnění žáků, poté žáků se sníženým intelektem a s psychiatrickými diagnózami (naopak téměř v pozadí jsou žáci experimentující nebo užívající návykové látky). Celkem 85 % škol řeší problémové situace dětí ve spolupráci s rodinou dítěte a v rámci školy. Dalším častým řešením je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogickým centrem. Každá z oslovených škol by ze strany OSPOD uvítala určitý druh pomoci (např. pomoc v ulehčení výměny informací, pomoc při zavádění a užívání metodik a postupů řešení, pomoc v oblasti řešení konfliktů a školní mediace apod.). Respondenti také uváděli podněty k možnosti předávání informací o dítěti ze strany OSPOD (např. rychlejší předávání informací, vzájemné předávání informací nejlépe osobní formou atd.).

V průběhu setkání se vytvořil otevřený prostor pro vzájemnou diskusi, kde si zástupci škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyjasnili, v jakých konkrétních případech a jakou formou mohou spolupracovat, aby byla ohroženým dětem poskytnuta včasná a efektivní pomoc.

A co dál? Představení podpůrných služeb

Na základě zpětné vazby od zástupců škol se účastníci shodli na dalším setkání, které síťařka plánuje uspořádat na podzim. Tentokrát za účasti zástupců některých neziskových organizací, které se zabývají pomocí ohroženým dětem a jejich rodinám, a se kterými by mohly školy na konkrétních případech spolupracovat.

 

Bc. Darina Nudni, Mgr. Gabriela Šťastová

Krajská kancelář pro Zlínský kraj

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024