"Dobrovolnictví si zaslouží větší společenskou prestiž", říká nová radní pro sociální oblast.

Hlavní stránka Aktuality "Dobrovolnictví si zaslouží větší společenskou prestiž", říká nová radní pro sociální oblast.

"Dobrovolnictví si zaslouží větší společenskou prestiž", říká nová radní pro sociální oblast.

8.12.2016, Sekce: Aktuality

Reportáž z 16. Ročníku konference „Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy", kde vystoupila mimo jiné nová radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.


KROMÉRÍŽ – Cenné postřehy týkající se rozvoje dobrovolnictví přinesl 16. ročník konference „Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy", kterou uspořádal Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. Akce se uskutečnila v úterý 15. listopadu ve spolupráci města Kroměříže a Dobrovolnického centra Spektrum pod záštitou místostarosty Kroměříže Pavla Motyčky a také pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí i ministra pro lidská práva. Zlínský kraj na konferenci zastupovala radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

„Konference se zabývala například problematikou stárnutí populace, mezigeneračními vztahy a možnostmi zapojení seniorů do různých forem dobrovolnictví, což začíná být aktuální trend současnosti. Je to dobře, protože lidé, kteří jsou již v postproduktivním věku, mají stále mnoho co nabídnout a tím si zároveň potvrdit svou vlastní hodnotu a své místo ve společnosti," řekla radní Michaela Blahová.

„Mám radost z toho, že se otázkám dobrovolnictví začíná dávat odpovídající význam a že byly i na této konferenci prezentovány pozoruhodné příklady dobré praxe, která má vliv na utváření zdravého mezigeneračního soužití. Osobně bych byla velmi ráda, kdyby dobrovolnictví, jakožto činnost založená na altruistické potřebě člověka žít pro druhé, získalo stejnou společenskou prestiž, jako je tomu v cizině. Proto je potřebné vytvářet pro tuto oblast podporu i v rámci kraje, který může v tomto směru také hodně pozitivního udělat," sdělila radní Michaela Blahová.

Jak radní dále informovala, na konferenci byly popsány zajímavé projekty a aktivity, kdy zdatnější senioři pomáhají nejen těm, kdo jsou na tom zdravotně či sociálně hůře, lidem osamělým či nemocným, ale také například dětem v nemocnicích, jimž chodí číst. Řada dobrovolníků – seniorů také bezplatně, vypomáhá rodinám, které nemají k dispozici své vlastní babičky a dědečky – třeba proto, že ještě pracují nebo žijí daleko.

Zlínský kraj každoročně vyhlašuje dotační tituly pro rozvoj dobrovolnictví (informace jsou zveřejněny na webu: https://www.kr-zlinsky.cz/dobrovolnictvi-cl-852.html).

Konference navázala na předchozích patnáct podobně zaměřených ročníků a byla určena pro představitele státních institucí, obcí, neziskových společností, studenty a všechny, kdo se zajímají o   dobrovolnictví.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

https://www.kr-zlinsky.cz/dobrovolnictvi-si-zaslouzi-vetsi-spolecenskou-prestiz-rika-nova-radni-pro-socialni-oblast-aktuality-13559.html

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024