Domácí násilí z jiné perspektivy: práce s násilnou osobou

Hlavní stránka Aktuality Domácí násilí z jiné perspektivy: práce s násilnou osobou

Domácí násilí z jiné perspektivy: práce s násilnou osobou

8.12.2016, Sekce: Aktuality

Reportáž z pražské konference o tématu domácího násilí.


1.12.2016 proběhla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí konference „Domácí násilí z jiné perspektivy: práce s násilnou osobou“. Konference se uskutečnila v rámci projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014).

Na konferenci zazněly příspěvky od organizací, které pracují s násilnými osobami a vytváří pro ně účelné programy podpory a pomoci. Ze zahraničních účastníků vystoupil zástupce norské organizace Alternativ til vold a uvedl příklady dobré praxe norského modelu práce s násilnou osobou, která je založena na dobrovolnosti účastníků programu a zahrnuje terapii i pro ženy a děti, které násilí zažily.

 V České republice existuje řada programů a organizací, které se věnují obětem násilí, nabízí jim účinnou pomoc, jsou poměrně dostupné a intervenční systém s nimi pracuje. Oproti tomu chybí, až na výjimky, služby pro původce a původkyně násilí. Tyto osoby se často ocitají mimo intervenční systém, není jim nabídnuta včasná pomoc, mají nedostatek informací, s tím souvisejí obavy a frustrace a další nárůst hněvu a tedy i riziko násilí. Pokud je takovým osobám včas nabídnuta možnost práce na změně chování (není aplikován pouze represivní přístup), může být riziko dalšího násilí sníženo. Programy pro původce a původkyně násilí tak mohou vhodně doplňovat represivní opatření s cílem zajistit maximální bezpečí pro násilím ohrožené osoby. Obecně je násilí vymezeno na dva póly – agresor a oběť. Agresor způsobuje zlo a je nutné ho potrestat, oběť zaslouží pomoc a soucit. Programy pro původce a původkyně násilí ovšem nefungují jako trest, ale snaha o řešení problému, což přináší pomoc nejen agresorovi, ale i osobám, které jsou násilí vystaveny.

Domácí násilí se dotýká fungování celé rodiny a je potřeba přistupovat k řešení situace systémově, podpora by měla směřovat nejenom osobám vystaveným domácímu násilí přímo, ale například i dětem, které jsou jeho svědky či dalším osobám žijícím ve společné domácnosti. Domácí násilí jednoznačně zasahuje do všech vztahů v rodině i mimo ni, má negativní důsledky pro všechny členy rodiny, narušuje proces komunikace mezi partnery, rodiči a dětmi. Proto by služby měly být poskytovány všem, kteří jsou násilím v rodině zasaženi a tyto služby by měly být vzájemně koordinované, aby mohly být patologické vzorce, které se v rodině objevují, skutečně prolomeny.  

V České republice s původci a původkyněmi násilí pracují v různé míře zapojení tyto organizace: Centrum Gaudia, Centrum J. J. Pestalozziho,  Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum, Diakonie ČCE – SOS centrum, Liga otevřených mužů, Nomia, Spondea, Theia – krizové centrum, Persefona v Brně a Krizové centrum pro děti a rodinu v Českých Budějovicích.  

Použitý zdroj: Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi. Praha: Úřad vlády ČR, Oddělení rovnosti žen a mužů, 2016. 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024