Expertní výzva

Hlavní stránka Aktuality Expertní výzva

3.4.2015, Sekce: Aktuality

Výzva pro experty na zpracování analýz a koncepčního řešení pro děti a rodiny ohrožené chudobou, a to v návaznosti na nevyhovující bytové podmínky pro individuální projekt MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti v rámci OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále jen MPSV, vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do databáze expertů spolupracujících na projektech Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dále jen OP LZZ, kde je MPSV příjemcem dotace.


Oblastí, pro kterou MPSV hledá experty, jsou:

zpracování analýz

Účelem výzvy je výběr vhodných expertů na zpracování 2 analýz z oblasti sociáloního bydlení a dopaů jeho budováním, a to zejéna s ohledem na situaci ohrožených rodin a dětí a návhr koncepčního řešení pro budování sociálního byldení s přihlédnutím k potřebným službám z oblasti terénní sociální práce, terapeutické práce nebo programů na posílení posychosociálních dovedností dětí apod. Při splnění kvalifikačních požadavků bude expert zařazen do databáze expertů a v případě potřeby MPSV bude vybrán a osloven ke spolupráci. Následně s ním bude uzavřena Smlouva o poskytování expertních služeb. Pokud se v době vedení experta v databázi u něj změní některé s okolností vyžadovaných v rámci základních kritérií, musí o tomto expert informovat MPSV, a to do 10 pracovních dnů od změny. MPSV určí, zda je možné experta ponechat v databázi, či zda bude muset být z databáze odstraněn.

Veškeré informace k této výzvě včetně potřebné dokumentace naleznete zde.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024