Inspirativní praxe z Walesu na semináři Reformy péče o duševní zdraví

Hlavní stránka Aktuality Inspirativní praxe z Walesu na semináři Reformy péče o duševní zdraví

2.3.2021, Sekce: Aktuality

Webinář s názvem Krizové a akutní (komunitní) služby pořádaný 29. ledna 2021 sekcí multidisciplinarity v rámci Reformy péče o duševní zdraví představil zkušenosti členů týmu Duševního zdraví a specifických poruch učení Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) ve Walesu s proměnou regionálního systému služeb pro lidi potýkající se s krizí v oblasti duševního zdraví včetně jeho doplnění o služby, kterých lze využít jako alternativ k hospitalizaci.


V úvodní části semináře, která se týkala kontextu místního systému pomoci, prezentující zdůraznili prvekmultidisciplinární spolupráce, ale také nutnost myšlenkové změny na straně odborníků, potřebné k přijetí celostního principu. Ten je charakterizován zohledňováním všech potřeb klienta (tedy nejen jeho potřeb v oblasti zdraví, ale také například těch v oblasti sociální), zaujetím partnerštějšího přístupu ke klientovi a vytvořením prostoru pro zohlednění jeho individuální situace. Při proměně systému v oblasti Walesu dle přednášejících dále hrálo důležitou roli zpřístupnění informací o možnostech svépomoci (např. prostřednictvím specializovaných webových stránek) tak, aby se k nim, ale i k dalším poskytovaným službám v rámci systému dostal kdokoliv, včetně těch, kdo například nebyli lékařsky diagnostikováni, ale cítí se být v krizi, nebo o takového člověka pečují.

Prezentující představili také konkrétní nové služby, které se již podařilo zavést nebo čekají na blízké otevření. Jako velmi úspěšné se ukazuje zavedení Triáž týmu duševního zdraví policie v Gwentu, tedy týmu spolupracujícího s policií přímo v její centrále a v terénu, nebo založení Azylu zajištěného třetím sektorem (NNO), který poskytne bezpečný prostor a podporu lidem zažívajícím osobní, emocionální či počáteční fázi krize v oblasti duševního zdraví. Tento azyl je otevřen i přes noc, kdy jsou ostatní služby těžko dostupné. Jako alternativa hospitalizace dále vzniká Dům podpory, nabízející krátkodobé pobyty v běžném obytném domě s podporou několika málo stálých zaměstnanců. Podle průzkumu vedeného v počátcích svého fungování přináší skvělé výsledky také projekt Sdílené životy, založený na pobytu klientů v rodinném prostředí spolupracujících domácností. Pro obě tyto služby je pak zásadní vznik Týmů řešení problémů a domácí péče, složených z odborníků, kteří nesou odpovědnost za rozhodnutí týkající se jednotlivých klientských případů a zvažují rizika a vhodnost jejich přijetí do služby.

Širší shrnutí obsahu webináře naleznete v přiložené obsáhlejší pozvánce na akci od MUDr. Jana Pfeiffera (MZČR) a Johna Jenkinse (IMHCN).

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023