Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“

Hlavní stránka Aktuality Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“

18.4.2017, Sekce: Aktuality

V březnu se uskutečnil Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“, kterého se zúčastnila i krajská kancelář Zlínského kraje. Workshop byl pořádán v rámci realizace projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji.


Dne 8. března 2017 se konal Interdisciplinární workshop „Děti s hendikepem“, který byl pořádán v rámci realizace projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Cílem workshopu byla mezirezortní spolupráce, výměna dobré praxe, ale i sdělení nějakých nezdarů ve spolupráci s jednotlivými subjekty pracujících s dítětem s hendikepem a jeho rodinou.

Workshop byl určen pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům, manažerům pobytových zařízení a služeb pro rodiny a děti. Také krajská kancelář Zlínského kraje se workshopu zúčastnila.

Nejprve byla na programu teoretická část. Po teoretické a metodické stránce se témata vzdělávání dětí s hendikepem ujala PhDr. Soňa Marčíková (metodik speciálního školství, dětské domovy, porad. péče, integrace), kdy byla zmíněna legislativa, vymezení žáků se speciálními potřebami, formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením, speciální školy, speciální třídy, integrace žáků, podpůrná opatření a jejich financování a asistenti pedagoga.

Tématem specifických potřeb dětí s hendikepem a jejich rodin se zabývala PhDr. Stanislava Kebortová (statutární zástupce ředitele Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova, výchovná poradkyně a kontaktní pracovník pro spolupráci se školskými poradenskými zařízeními).

Následně se účastnici workshopu rozdělili do jednotlivých pracovních skupin, kde se sdílela dobrá praxe, ale i nezdary v rámci spolupráce jednotlivých aktérů pracujících s dítětem s hendikepem a jejich rodiči. Pracovní skupiny se zabývaly tématy:

  • Vzdělávání dětí s hendikepem, které vedla Mgr. Veronika Hofrová.
  • Podpora dětí s hendikepem a jejich rodin – děti žijící v rodině, kterou vedla Mgr. Simona Čubáková.
  • Podpora dětí s hendikepem a jejich rodin – děti žijící v pobytovém zařízení, kterou vedla Mgr. Šárka Vrbková.

Závěrem pro všechny účastníky workshopu bylo shrnutí informací, které se diskutovaly v jednotlivých pracovních skupinách.  

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024