„International alternative care conference“

Hlavní stránka Aktuality „International alternative care conference“

„International alternative care conference“

12.10.2016, Sekce: Aktuality

Kolegové z projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se zúčastnily mezinárodní konference „International alternative care conference“ ve švýcarské Ženevě.


Cílem této cesty bylo seznámit se se zahraniční praxí v oblasti zajišťování kvalitních forem náhradní rodinné péče, procesu deinstitucionalizace, prevence rozpadu rodiny a posilování funkce rodiny. Zároveň byla snaha o vytvoření kontaktů a navázání spolupráce, která přispěje k úspěšné realizaci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Vzhledem k široké škále účastníků z celého světa, bylo velkým přínosem vyslechnout s jakými obdobnými a naopak rozdílnými výzvami se zajišťování náhradní péče pro děti potýká, především v porovnání zemí rozvojových, postkomunistických zemí a zemí západní Evropy. Klíčovým podkladem pro celou konferenci byl dokument Moving forward: Implementing the “Guidlines for the Alternative Care of Children, který vznikl spoluprací řady světových organizací věnujících se ochraně práv dětí za účelem interpretace strategie jednotného přístupu k náhradní rodinné péči. V rámci jednotlivých prezentací bylo možné si vyslechnout, jakým způsobem se daří realizovat tyto směrnic napříč kontinenty. V kontextu náhradní rodinné péče jako možnosti řešení situace dítěte byly formulovány dva klíčové principy, a to v první řadě vyhodnocení absolutní nezbytnosti tohoto řešení a v druhé volba nejvhodnější možné varianty péče pro dítě.

Napříč všemi příspěvky byla patrna důležitost a nezbytnost aktivního zapojení dětí a celé rodiny do řešení situace. Hlavním tématem diskuzí bylo, že dítě a jeho rodina nejlépe znají své vlastní potřeby, a proto nejlepší zájem dítěte může být zajištěn pouze v případě jejich zapojení do řešení problému. Pro současný systém péče to znamená uvolnění moci z rukou institucí do rukou rodiny. Jednou z největších výzev této transformace je její finanční náročnost. S ohledem na tento fakt bylo velkým tématem konference také financování procesu deinstitucionalizace.

Výstupy z realizovaných prezentací a panelových diskuzí, spolu s načerpanými kontakty, budou využity v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, zejména v aktivitách týkajících se náhradní rodinné péče a sítí služeb a jejich rozvoje.

 

Bližší informace o konferenci spolu s užitečnými materiály naleznete na http://www.alternativecaregeneva2016.com

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021