Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

Hlavní stránka Aktuality Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči? Tipy najdete v nové brožurce

26.7.2019, Sekce: Aktuality

Místem, kde lze nejlépe naplňovat potřebu náklonnosti k jedné pečující osobě, pokud to nejde ve vlastní rodině dítěte, je náhradní rodinná péče, ať již ve formě adopce či pěstounské péče. Pro to, aby bylo možné dětem tuto péči zprostředkovat, je třeba mít dostatečné množství náhradních rodičů, a tedy mít i strategii kontinuálního oslovování veřejnosti a získávání zájemců o náhradní rodinnou péči. Není vhodné spoléhat se na to, že zájemci o náhradní rodinnou péči budou přicházet sami, na základě vlastní aktivity a touhy či ochoty pomoci ohroženému dítěti. Tyto zájemce je třeba aktivně vyhledávat a zvyšovat povědomí o náhradní rodinné péči. Tipy, jaké nástroje zvolit či co se osvědčilo v zahraničí, najdete v brožuře Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči – příklady dobré praxe.


Podle údajů ze Statistické ročenky MPSV (2017) je mimo svoji rodinu umístěno celkem 26 727 dětí, z toho je v ústavní péči 8 091 dětí, což ukazuje, že je stále nutné vyhledávat nové zájemce o náhradní rodinnou péči. Podle úda­jů MPSV dochází od roku 2013 ke snižování zájmu o náhradní rodinnou péči (NRP) a dochází k soustavnému poklesu počtu podaných žádostí o zprostředková­ní náhradní rodinné péče. Jedním z důvodů tohoto poklesu je pravděpodobně též neexistence systému ak­tivního vyhledávání zájemců. A to je potřeba změnit.

Co se podařilo?

Před třemi lety, kdy probíhal v rámci projektu MPSV monitoring kampaní, realizovali dlouhodobé kampaně zaměřené na propagaci pěstounství jen některé kraje (např. Moravskoslezský kraj) či organizace (např. Dobrá rodina, o.p.s, Nadace J&T). V průběhu realizace projektu se toto přeci jen, i díky úsilí pracovnic projektu, změnilo a v tuto chvíli mají dlouhodobé strategie další kraje – např. Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj či Jihočeský kraj. V některých dalších pak vznikly pracovní skupiny zaměřené na rozvoj náhradní rodinné péče, které k vyhledávání zájemců o NRP též přispívají.

Jedním ze střípků ve vyhledávání pěstounů byla i kampaň Buď IN pěstoun realizovaná v rámci projektu MPSV, v rámci které vznikla mj. webová stránka www.budinpestoun.cz, která shrnuje základní informace pro zájemce o NRP. Bohužel však stále chybí ucelený, dlouhodobý koncept získávání zájemců o náhradní rodinnou péči ve většině krajů napříč ČR.

Neexistují nechtěné děti, pouze nenalezené rodiny

„Ve většině evropských zemí již existují velmi propracované a funkční postupy oslovování potenciálních zájemců o náhradní rodinnou péči, které se snaží zajistit trvalý zájem a naplňovat potřebu získávat stále nové a nové zájemce. Např. v Holandsku se spojily neziskové organizace a mají každé tři roky jeden vizuál kampaně. Tato kampaň má díky tomu celostátní dopad a i stát na tuto kampaň přispívá. Na mnoha radnicích Velké Británie pak do týmu připravujících osvětové a náborové kampaně přizvali odborníky na public relations. Najmutí takového odborníka sice stojí nějaké finanční prostředky, ty se ovšem vrací tím, že děti vyrůstají v rodině, byť náhradní, což je z dlouhodobého hlediska mj. levnější,“ přibližuje Lukáš Talpa, metodik projektu. Takové postupy je třeba si osvojovat také u nás.

Jedním z cílů projektové aktivity Rozvoj náhradní rodinné péče bylo tyto zahraniční zkušenosti načerpat, aplikovat v našem prostředí a pomoci tak zapojeným krajům vytvořit vlastní trvalou strategii, jak získávat zájemce o náhradní rodinnou péči, zejména pak zájemce o pěstounskou péči pro děti se specifickými potřebami. Na základě toho vznikl materiál „Jak vyhledávat zájemce o náhradní rodinnou péči – příklady dobré praxe“, který Vám dnes představujeme.

Cílem materiálu je prostřednictvím příkladů dobré praxe pomoci krajským / obecním úřadům, doprovázejícím organizacím a dalším subjektům k tvorbě trvalé strategie, jak získávat nové zájemce o  náhradní rodinnou péči a jak dlouhodobě zvyšovat prestiž pěstounské péče. Materiál je primárně určen pracovníkům krajských úřadů, dále pak pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, doprovázejícím organizacím a dalším subjektům realizujícím osvětové kampaně k tématu náhradní rodinné péče.

Co v brožuře najdete?

  • Pracovní skupiny na rozvoj náhradní rodinné péče – jejich účel, složení, zaměření, kompetence jednotlivých členů pracovní skupiny
  • Jak tvořit úspěšnou kampaň? Doporučení pro stanovení cílů kampaně, využití vhodných nástrojů a další doporučení
  • Týdny pěstounství – příklady realizovaných akcí v rámci ČR
  • Příklady zahraničních kampaní (Velká Británie, Holandsko, Dánsko).

Tištěná podoba materiálu, který vyšel v nákladu 750 ks, byla distribuována zástupcům krajů, OSPOD, doprovázejícím organizacím a dalším aktérům.

Materiál je dostupný v elektronické podobě ZDE.

V případě dotazů k materiálu se můžete obrátit na Bc. Lukáše Talpu, e-mail: lukas.talpa@mpsv.cz.

Materiál je výstupem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Den pěstounství v Pardubickém kraji.

Den pěstounství v Pardubickém kraji.

Den pěstounství v Olomouckém kraji.

V Berouně...

Den pěstounství v Jihlavě (v nákupním centru).

V Praze (na Střeleckém ostrově), Buď IN pěstoun

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023