Jak zkrotit (svou) příšeru

Hlavní stránka Aktuality Jak zkrotit (svou) příšeru

Jak zkrotit (svou) příšeru

6.6.2018, Sekce: Aktuality

Umět seberegulovat se je pro někoho hračka – tedy ovládat se a chovat se přiměřeně situacím, tak, jak by se očekávalo a jak by se to ve škole či na pracovišti slušelo. Ne však pro děti, které prožily nějaké trauma. „Děti, které musí použít 3-4 krát více energie na to, aby se soustředily či něco naučily, bývají za své specifické projevy v chování trestány. Vždy existuje důvod, proč děti zlobí, běsní či se chovají tak, že nás to jako rodiče, pěstouny, učitele či sociální pracovníky může vytáčet. Je však třeba pochopit příčiny tohoto chování, abychom mohli těmto dětem pomoci pochopit, co se v nich děje,“ říká dětský psycholog Lars Halaas Lyster z Norska, který sdílel své zkušenosti z praxe na seminářích pořádaných Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělání (ČOSIV), dne 23. a 24. května v Praze.


Téma seminářů se zaměřovalo na vývojové trauma u dětí a děti s problémovým chováním ve škole. Právě pochopení toho, jak souvisí prožití traumatu s různými následnými projevy v chování dítěte, je velmi důležité, abychom dětem dále neubližovali. Traumatizované děti, které byly zanedbávány, týrány, svědky domácího násilí, mohou mít sníženou schopnost se ovládat, mohou reagovat přecitlivěle na různé podněty, které jim evokují negativní zážitky z minulosti. Například zvuk při otevření plechovky může vyvolat nepříjemnou vzpomínku na rodiče alkoholika. Je prokázané, že mozek po prožitých traumatech funguje jinak – toto je však možné změnit novými pozitivními zážitky, ale je potřeba včasně reagovat vhodnou intervencí.

Lars Halaas Lyster působí v jednom z pěti regionálních center, které se zabývají podporou obětí násilí, stresu z traumatických zkušeností a prevencí sebevražd (konkrétně RVTS,  Øst). Zaměřují se mimo jiné na proškolení pomáhajících profesí, např. psychologů, psychiatrů, pedagogů, sociálních pracovníků, ale i pěstounů v tom, jak vnímat, proč se traumatizované děti chovají určitým způsobem, v čem jim to pomáhá, ale i jak nepříjemným projevům v jejich chování předcházet, tedy, jak umět rozpoznat spouštěč projevů vzteku. „Když se mě učitelé ptají, co máme dělat, když dítě vybuchne, říkám jim - neznám tu nejlepší intervenci pro daný okamžik. Někdy nejde dělat téměř nic a je třeba dohlédnout na to, aby si dítě samo neublížilo. Jsem ale odborníkem na to, co dělat předtím, aby se to nestalo,“ přiblížil svou praxi Lars Halaas Lyster, který rovněž zmínil 90% úspěšnost ve snížení výskytu výbušného jednání u dětí, pokud se upustilo od restrikcí a pozornost pomáhajících se soustředila na pochopení příčin a spouštěčů projevů.

 

„Dítě ve stavu výbuchů reaguje podvědomě, není schopno ovládnout své chování, v tu chvíli ani neumí vnímat to, co mu říkáme, ale vnímá spíš, jak mu to říkáme – jakým tónem, jakými gesty, jak se k němu přibližujeme. Je důležité naučit se přemýšlet o dětech jinak. Když vidíme projevy agrese, máme tendenci se sami chovat agresivně, či dítě trestat, ale to ničemu nepomůže. Děti dělají jen to, co umí dělat a vedou si dobře, pokud je jim to umožněno. Neexistují snadná řešení, a musíme jako profesionálové umět spolupracovat,“ uzavírá Lars Lyster.

Seminářů se zúčastnilo celkem přes 50 učitelů, speciálních pedagogů, výchovných poradců, sociálních pracovníků, psychologů, zástupců ministerstev i neziskových organizací a dalších. Ti všichni jsou ve svých lokalitách důležitými aktéry sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. „Díky velikému úspěchu seminářů pozveme pana Lystera do Prahy opět na podzim. O všem budeme informovat v našem newsletteru, na webu i Facebooku,“ doplnila Lucie Macků z ČOSIV.

Podívejte se na animovaný klip, jež nese poselství: „Neexistují hrozné děti, ale pouze děti, které prožily hrozné zážitky a my jako dospělí jim to můžeme pomoci změnit.“ (RVTS)

ZDE

Poslechněte si video-rozhovor s Larsem Lysterem:

ZDE

                                                                                                          Mgr. Jana Poláková

                                                                                                          metodička výstupů

                                   aktivita Podpora a rozvoj služeb sociálně-právní ochrany dětí

                        Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024