Je normální si říct o pomoc. Představujeme publikaci Včas a spolu, která se věnuje oblasti preventivních služeb pro rodiny s dětmi

Hlavní stránka Aktuality Je normální si říct o pomoc. Představujeme publikaci Včas a spolu, která se věnuje oblasti preventivních služeb pro rodiny s dětmi

23.7.2019, Sekce: Aktuality

Co jsou preventivní služby? Jak vypadá jejich praxe a co by v současné situaci pomohlo, aby rodiny s dětmi dostaly adekvátní pomoc včas? Jak preventivní služby v současném systému ukotvit a na co se zaměřit? Nejen na tyto otázky se snažila odpověď příručka „Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny“.


Prevence se jako téma objevuje v mnoha veřejně-politických dokumentech, ať už jde o národní strategie, koncepce či přímo v legislativě. V praxi jednotlivých aktérů se tak setkáváme se sociální prevencí v rámci sociálních služeb, prevencí kriminality, zdravotní prevencí či prevencí rizikového chování, přičemž jsou tyto politiky rozděleny mezi jednotlivé rezorty. Jak ale uvádí garant aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí projektu MPSV, Štěpán Bolf: „Tato sektorová pojetí prevence velmi často způsobují značnou roztříštěnost, nekoordinovanost včasné podpory rodin s dětmi, proto bylo naším cílem pohled na prevenci sjednotit. Zkrátka jde o to, jak „Včas a spolu“ můžeme spolupracovat ve prospěch ohrožených dětí.“

Co v publikaci najdete a komu má sloužit?

Publikace je určena pro nejrůznější aktéry systému podpory a ochrany dětí, jako jsou poskytovatelé služeb pro rodiny s dětmi, ale i zástupci státní správy, krajů, měst, obcí či pracovníci z oblasti školství a zdravotnictví. Cílem materiálu je mimo jiné definovat a popsat metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi a zároveň vymezit optimální podobu preventivních služeb a jejich ukotvení jak do systému podpory a ochrany dětí, tak i do jednotlivých politik státu a místních samospráv.

Materiál také reaguje na současnou situaci, ve které je současný systém podpory soustřeďuje více na řešení důsledků než na eliminaci příčin. „Při formulaci doporučení optimální podoby preventivních služeb a jejich ukotvení do současného systému bylo naší prioritou zachytit poznatky přímo z praxe, za tímto účelem byly realizovány různé formy setkání odborníků z oblasti prevence. Poznatky získané z těchto jednání pro nás byly velmi důležitým podkladem,“ uvádí Matouš Korbel, jeden z autorů publikace.

V publikaci najdete řadu příkladů dobré praxe, včetně inspirativních příkladů ze zahraničí (např. Dánska, Švédska či Severního Irska). Obsahuje i konkrétní návrhy a doporučení k včasné identifikaci ohrožení dítěte a preventivnímu potenciálu jednotlivých aktérů, jako jsou např. porodnice, pediatři a zdravotní sestry, mateřské a základní školy, školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a další sociální služby.

Na co se musíme zaměřit?

Pro ukotvení systému preventivních služeb je nutné hledat zdroje podpory přímo ve stávající praxi - jde především o navazování vzájemné spolupráce a rozšiřování rolí jednotlivých aktérů. Pro funkční systém preventivních služeb pro rodinu s dětmi je zásadní mezirezortní spolupráce. Pokud chceme skutečně předcházet ohrožení dětí, jednotliví aktéři (pediatři, sestry, učitelé, sociální pracovníci aj.) musí vědět, že si mají všimnout toho, že dítě či rodina má potíže a musí znát místní síť pomoci. K tomu potřebují podporu ideálně ve formě koordinátora místní pomoci rodinám s dětmi.

Materiál popisuje optimální model komplexu preventivních služeb ve formě Center pro rodiny s dětmi, která by poskytovala potřebnou podporu dětem a jejich rodinám včas a v místě, kde žijí (tedy i terénní formou služeb), tj. tak, aby služby „přišly“ za klienty a ne naopak.  Pracovníci Centra by zároveň koordinovali již existující síť služeb pro rodinu a podporovali budování potřebných kapacit služeb, které jsou v daném regionu či obci aktuálně potřeba. Centra by optimálně vznikla v rámci stávajících kapacit.

Je normální si říct o pomoc

Jedním z důležitých principů, se kterým je potřeba vědomě pracovat, je rovněž normalizace využití podpory. V ČR chybí osvěta veřejnosti, kam se obrátit o pomoc. Veřejnost neví, jak a kdy je možné preventivní služby využívat – není zvykem si říct o včasnou pomoc. S tím souvisí i požadavek na dobrovolnost využití služeb a jejich širokou místní dostupnost, tedy, aby byly poskytované v běžných prostředích, se kterými je rodina v kontaktu (např. škola, lékař či např. rodinné nebo komunitní centrum). Z toho je zřejmé, že je nezbytné zajistit koordinaci těchto služeb a jednotliví aktéři sítě musí vzájemně znát dobře své role.

Důležitou vizí tohoto materiálu je posílení role obcí v preventivním působení ve prospěch dětí a rodin, zejména ve smyslu rozvoje komunit a občanské společnosti. Celkově by pak došlo k zaměření pozornosti státní správy i samosprávy na oblast prevence v daleko vyšší míře, než je tomu doposud a k přesměrování státem garantované financování podpory dětí a rodin do této sféry. 

Tištěná podoba materiálu, který vyšel v nákladu 600 ks, byla distribuována zástupcům krajů, OSPOD, zástupcům z oblasti školství či zdravotnictví a dalším aktérům.

Materiál je dostupný v elektronické podobě ZDE.

V případě dotazů k materiálu se můžete obrátit na jednoho z autorů publikace Matouše Korbela, e-mail: matous.korbel@mpsv.cz.

Materiál je výstupem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2022