Komplexní multidisciplinární přístup k dětem v ohrožení duševního zdraví – inspirace z Itálie

Hlavní stránka Aktuality Komplexní multidisciplinární přístup k dětem v ohrožení duševního zdraví – inspirace z Itálie

23.2.2021, Sekce: Aktuality

Webinář na téma Péče o děti v ohrožení duševního zdraví – příklady dobré praxe proběhl dne 8. ledna 2021 v rámci projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným a přiblížil současný systém péče o děti s potřebami v oblasti duševního zdraví fungující v Itálii, konkrétně v oblasti okolo Terstu.


Hlavními principy systému péče jsou zde včasná intervence, zaměření na období přechodu mezi dětstvím a dospělostí (tranzitní služby), síťování služeb, jejich komplexnost a kontinuita. Poskytované služby musí být velmi blízko rodinám, zapojovat je a posilovat jejich kompetence. Přednášející, dětská psychiatryně, paní Daniela Vidoni, zdůrazňovala, že k nastavení fungujícího systému péče přispělo i přijetí zákona garantujícího vzdělávání v běžných školách pro děti se všemi typy handicapů, zákona omezujícího výstavbu nových psychiatrických lůžkových zařízení apod. Stát nastavil zákonný rámec, který každý region v Itálii realizuje poněkud odlišným způsobem. Ve všech regionech však existují univerzitní, nemocniční a územní střediska pro duševní zdraví, a také oddělení duševní prevence. Na zajištění péče se podílí jak státní, tak soukromé organizace a dobrovolníci. Snahou je zajistit co nejvíce služeb v rámci místní komunity a neodesílat klienty daleko od jejich bydliště.

V regionu Terst je v posledních letech vyvíjena snaha sjednotit roztříštěné služby pod jednu střechu. Z toho důvodu bylo zřízeno centrální kontaktní místo pro děti a jejich rodiny – „Centrum pro děti“. To provozuje komplexní síť služeb zaměřených na prevenci, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci. Velmi zajímavou službou je třeba terénní ošetřovatelská péče pro děti, která je schopna například dojet za dítětem diabetikem do školy a podat mu inzulín. Centrum pro děti podporuje také ženy v těhotenství, pro které pořádá skupinová setkání pokračující i po narození dítěte, a další služby. Cílem je zajistit vzájemnou podporu budoucích maminek a včas podchytit jejich případné duševní obtíže. 

Inovativní prvkem systému je také zřizování přechodových služeb, zaměřených na mladé lidi v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Slouží jim denní centrum duševního zdraví (klienti věku 15–25 let) vzniklé po transformaci psychiatrické léčebny. Nabízí různé terapeutické, rehabilitační i sportovní aktivity a využívá princip peer podpory. Aktivity centra jsou k dispozici až do večerních hodin. Centrum nabízí také řízení krize v domácím prostředí. 

Nechce-li rodina využít nabízené služby, může jí to nařídit soud. Pouze v extrémním případě může být dítě z rodiny odebráno a umístěno do náhradní rodiny nebo do malé komunity pro děti, ve které nesmí být více než 6 dětí. Maximum finančních zdrojů i úsilí směřuje k udržení dítěte v rodině.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024