Komunitní plánování v Teplicích

Hlavní stránka Aktuality Komunitní plánování v Teplicích

26.7.2016, Sekce: Aktuality

Aktuálně z Ústeckého kraje


Jako průlom je vnímáno zahájení komunitního plánování v Teplicích. Po celý podzim 2015 se scházely 4 pracovní skupiny a výsledkem jejich práce je návrh Komunitního plánu  sociálních služeb  v Teplicích pro příští roky. Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých Statutárního města Teplice byl vytvořen odborníky čtyř pracovních skupin a manažerským týmem, v rámci organizační struktury procesů komunitního plánování ve Statutárním městě Teplice. Byl vytvořen 1. Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých Statutárního města Teplice na období 2016 – 2020. Tento dokument je dokladem nově vzniklé spolupráce města s poskytovateli sociálních služeb a služeb jim blízkým, uživateli těchto služeb a dalšími odborníky či organizacemi zabývajícími se sociální problematikou. Cílem tohoto plánu je vytvořit fungující prostředí pro osoby vyžadující specifickou odbornou péči v letech 2016 - 2020. Jedná se o oblast péče o seniory, osoby zdravotně postižené, osoby v přechodné krizi a o oblast péče o rodiny, děti a mládež.

Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých Statutárního města Teplice na období let 2016 – 2020 je prvním dokumentem tohoto typu, který určuje směr rozvoje sociálních služeb a služeb jim blízkých ve městě Teplice. Tento materiál v sobě zahrnuje nejen požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních služeb a služeb jim blízkých, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní data o spektru nabízených služeb. Záměrem tohoto plánu je nejen rozvoj sociálních služeb a služeb jim blízkých, aby vyhovovaly občanům města a citlivě reagovaly na jejich potřeby, ale i změny k zavedení pravidelného vyhodnocování služeb, napojení systému komunitního plánování na Střednědobý plán sociálních služeb Ústeckého kraje a kvalitní přípravu na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Proces zpracování materiálu, konzultační služby a závěrečné zpracování zajišťovalo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem. Zpracování plánu bylo financováno z rozpočtu Statutárního města Teplice. Plán obsahuje cíle a opatření sociálních služeb a služeb jim blízkých z oblasti vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, aktivit volného času a zdravotnictví.

Dokument byl předložen veřejnosti a určen k připomínkování.  Současné znění komunitního plánu najdete na webu města.

 

OBLAST RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

Cílem je podpora stávající sítě sociálních služeb v cílové skupině a zaměřuje na tyto služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, služby Azylového domu pro matky s dětmi a rodiny, poskytovat služby Rodinné poradny – Odborné sociální poradenství, odborné sociální poradenství. Dále pak zvýšení kapacit sociální sítě pro Rodiny, děti a mládež, navýšení kapacit Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, navýšení kapacit Občanské poradny a zajištění nového terénního programu. Ostatní činnosti a programy jsou: udržení služeb zařízení Klokánek (FOD), zvýšit nabídku služeb pro děti ze sociálně slabých rodin, udržení služeb organizací doprovázející pěstounské rodiny a navýšení odborných kapacit, zkvalitnění spolupráce a rozvoj dalších aktivit pro ohrožené a náhradní rodiny v zájmu dětí, které vyrůstají mimo svoji původní rodinu.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024