Lokální síťař se podílí na vzniku společného sociálního fondu v ORP Votice

Hlavní stránka Aktuality Lokální síťař se podílí na vzniku společného sociálního fondu v ORP Votice

14.2.2017, Sekce: Aktuality

Příklad dobré praxe vynikající spolupráce LS s aktéry v ORP Votice.


V lednu 2017 vzniká v ORP Votice společný „Sociální fond“ (přesněji paragraf v rozpočtu města Votice), do nějž jednotlivé obce ORP přispějí poměrnou částkou podle počtu svých obyvatel. 

Cílem je shromáždit společné prostředky k podpoření a stabilizaci minimální sítě sociálních služeb na území ORP. Prostředky z tohoto fondu budou následně využity formou dotací na provozní a osobní náklady – tedy na neinvestiční výdaje subjektům poskytujícím služby ve smyslu z.č. 108/2006 Sb., v území ORP.

Iniciativa k vzniku sociálního fondu vzešla ze spolupráce OSPODu, lokálního síťaře, dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko a místní samosprávy. Role lokálního síťaře spočívala především v úzké kooperaci se sociálním odborem a zejména s pracovištěm OSPOD, a motivování klíčových aktérů k zapojení se do otevřené diskuse a vzájemné spolupráce. Lokální síťař na základě analýzy potřeb zpracoval ve spolupráci se zástupci Mikroregionu Voticko koncept minimální sítě služeb v lokalitě a inicioval jednání, z nichž vzešla výsledná koncepce sociálního fondu, která byla inspirována i příklady dobré praxe a argumentací pro vznik fondu, kterou síťař spolu se sociálním odborem připravil.

Lokální síťař se rovněž účastnil jednání zastupitelstva ORP a několika dalších setkání zastupitelstev v jednotlivých obcích územního celku. Na těchto setkáních spolu s vedoucí sociálního odboru prezentoval  koncepci sociálního fondu jako nástroje vzájemné solidarity a vyzrálé sociální politiky obcí i příklady dobré praxe z jiných regionů a zodpovídal dotazy zastupitelů.

V lednu 2017 tak většina ( 13 z 15) obcí schválila prostřednictvím svých zastupitelstev připojení se k společnému sociálnímu fondu ORP Votice. Příspěvek města Votice je 320 700 Kč a tvoří 3/5 celkových prostředků, zbývající 2/5  prostředků 213 800Kč připadá na ostatních 14 obcí ORP.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024