Mediální kampaň na podporu pěstounské péče v Moravskoslezském kraji odstartovala na konci ledna

Hlavní stránka Aktuality Mediální kampaň na podporu pěstounské péče v Moravskoslezském kraji odstartovala na konci ledna

Mediální kampaň na podporu pěstounské péče v Moravskoslezském kraji odstartovala na konci ledna

26.2.2015, Sekce: Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo 26. ledna informační a náborovou kampaň pro zájemce o pěstounskou péči. Na tiskové konferenci k této kampani vystoupili představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, krajského úřadu, Centra psychologické pomoci a Nadačního fondu J&T.


Jaká je situace ohrožených dětí v regionu?

Moravskoslezský kraj je na předních místech v rámci České republiky v počtu pěstounů i dětí umístěných do náhradní rodinné péče. Jenom za uplynulý rok se podařilo svěřit pěstounům 805 dětí.

Bez nadsázky se dá říct, že Moravskoslezský kraj ukazuje v tomto ohledu možné cesty ostatním krajům v republice. Náhradní rodinná péče z velké části nahradí péči ústavní, která byla po dlouhá desetiletí primárním a nejjednodušším řešením situace ohrožených dětí. Aktuálně pozorujeme bezmála dvacetiprocentní pokles v počtech dětí umisťovaných do ústavních zařízení,“ uvedla Marta Miklušáková, ředitelka odboru ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí (více na www.mpsv.cz).

Posláním kampaně, která bude trvat do letošního října, je udržet dosavadní zájem o pěstounskou péči ze strany veřejnosti a ještě více ho posílit. Především proto, že v ústavní péči stále zůstává mnoho dětí, pro které se náhradní rodinu nedaří najít. Jedná se hlavně o sourozenecké skupiny, děti se zdravotním postižením a děti z etnických menšin.

https://www.youtube.com/watch?v=cP0cZkf50kQ

Provázení je oporou pro pěstouny nejen v začátcích

Pro otázky náhradní rodinné péče zřídil Moravskoslezský kraj příspěvkovou organizaci, která se nazývá Centrum psychologické pomoci (více na www.cepp.cz). Úkolem této organizace je pěstounskou péči řídit, ale také pomáhat pěstounům nebo ohroženým dětem. „Moravskoslezský kraj každoročně podporuje tuto instituci příspěvkem ve výši asi 10 milionů korun, ale využíváme také příspěvky Evropské unie,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman.

Pro jaké děti náhradní rodiče chybí?

Kampaň by měla splnit svůj účel také z hlediska informačního, aby se co nejvíce snížil rozdíl mezi představami zájemců o pěstounství a realitou. „Žadatelé se mnohdy obávají toho, že by přijali do své péče dítě jiného etnika s rozdílným temperamentem, také se obávají kontaktu s biologickou rodinou a v neposlední řadě chtějí, aby jim dítě bylo podobné,“ vysvětluje referentka pro sociálně-právní ochranu dětí Kateřina Majerová důvod, proč je hledání náhradních rodičů k některým dětem snazší, než k jiným. Podle míry tolerance pěstounů se také liší doba od podání žádosti do převzetí dítěte.

Lidé, zvažující některou z forem náhradní rodinné péče, mohou k získání informací využít  bezplatnou Zelenou linku kampaně Hledáme rodiče  (Zelená linka 800 888 245). V rámci informační a náborové kampaně vznikla také brožura s názvem Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení. K dostání je v tištěné podobě a také v elektronické formě na webových stránkách krajského úřadu (více na www.kr-moravskoslezsky.cz ).

Více informací o pěstounské péči můžete získat na stránkách www.hledamerodice.cz.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024