Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

Hlavní stránka Aktuality Měření dopadu v sociálně-právní ochraně dětí. Pozvánka na workshop v Ostravě a Praze

15.8.2019, Sekce: Aktuality

Nabízí služba klientům účinnou pomoc? V čem se situace našich klientů zlepšila? Jak můžeme doložit, že je naše služba efektivní? Při hodnocení služby si nevystačíme pouze se zjišťováním spokojenosti klienta se službou, nýbrž potřebujeme (v ideálním případě objektivně) doložit, že služba plní účel, pro který je zřizována, a to na všech úrovních (tj. na úrovni individuální práce s klientem, tak na úrovni nastavení služby i na jejího reagování na sociální problém). Je proto nezbytné měřit účinnost jednotlivých služeb a programů a ověřovat, jaké přinášejí pro klienty výsledky. Proto by součástí běžné praxe poskytování služeb (nejen) pro ohrožené děti a jejich rodiny mělo být kontinuální ověřování dopadu služby na klienty, stejně jako průběžná evaluace fungování služby, analyzující funkční části i překážky v jejím dobrém fungování (více informací k evaluaci a dalším principům najdete např. v publikaci MPSV „Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“). Jedním z nástrojů, který je možné využít k měření dopadů, i při samotné práci s klientem, je tzv. Outcome star. Více o této metodě se můžete dozvědět na workshopech v Ostravě a Praze.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na náš podzimní workshop: Měření dopadu v sociálně právní ochraně děti - zkušenosti s aplikací „evidence based“ nástroje Outcomes Star v českém prostředí sociálně právní ochrany dětí:

  • 12. 9. 2019 v Ostravě
  • 17. 10. 2019 v Praze

Na workshopu s Vámi budeme sdílet zkušenosti a výstupy evaluace v rámci pilotáže licencovaného nástroje Outcomes Star, konkrétně Hvězdy rodiny plus a Mé hvězdy.  Obě Hvězdy pilotují pro českou praxi STŘEP a OSPOD ÚMČ Praha 8.

Outcomes Star je „evidence based“ nástroj, který podporuje a měří změnu.

Na workshopu například zazní, jaké příležitosti tento nástroj přináší pro ohrožené děti i jejich rodiny a pro sociální pracovníky (OSPOD i SAS). Co používání nástroje znamená pro klíčovou práci, vyhodnocování a individuální plánování. V neposlední řadě zazní komentáře výstupů evaluace pro přímou práci a multidisciplinární spolupráci.

 Na workshopu se setkáte s:

  • Věrou Bechyňovou, DiS. – ředitelkou STŘEP, sociální pracovnicí a metodičkou projektu
  • Doc. Mgr. Soňou Vávrovou, Ph.D. – vysokoškolskou pedagožkou, evaluátorkou projektu
  • Mgr. Davidem Beňákem – ředitelem Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, garantem projektu
  • Mgr. Dagmar Kubičíkovou – vedoucí OSPOD UMČ Praha 8, specialistka pro OSPOD v rámci projektu
  • Mgr. Martinou Konvrzkovou – manažerkou STŘEP, specialistkou pro Outcomes Star v rámci projektu

Více informací se dozvíte v pozvánce (Ostrava) a pozvánce (Praha). Přesný program Vám včas oznámíme.

Účast na workshopu je bezplatná. 

Drobné občerstvení  bude zajištěno.

Do přihlašovacího e-mailu prosím napište své jméno, příjmení, zaměstnavatele a e-mailový kontakt.

V případě, že by workshop mohl zajímat někoho z Vašich kolegů, budeme rádi, když s nimi budete pozvánku sdílet.

  

Na setkání s Vámi se těší

Věra Bechyňová

ředitelka

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny

Řehořova 10 130 00 Praha 3

tel.: 224 224 361 GSM: 724 262 403

e-mail: strep@centrum.cz

www.strep.cz

 

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021