Nevíte, co číst v létě? Zveřejňujeme překlady publikací k tématu attachmentu

Hlavní stránka Aktuality Nevíte, co číst v létě? Zveřejňujeme překlady publikací k tématu attachmentu

28.6.2019, Sekce: Aktuality

V rámci vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ byly přeloženy tři publikace, které se věnují tématu attachmentu, terapeutické práci a nástroji k diagnostice poruch attachmentu. Publikace jsou určeny zejména odborné veřejnosti (sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům a dalším). Některé z nich však cílí i na laickou veřejnost, tedy rodiče či pečující osoby. Jejich smyslem je rozšířit povědomí o problematice attachmentu, tedy důležitosti vztahové vazby mezi dítětem a jeho pečující osobou, a především pak podpořit odbornou i laickou veřejnost při zvyšování znalostí a dovedností spojených s tématem vztahové vazby, která je pro každé dítě nesmírně důležitá.


POZOR - S ohledem na omezený počet stažení publikace (tj. 500x) před započetím stahování prosíme o zvážení, zda-li materiál ve své praxi skutečně využijete a v případě, že ano, pak prosíme o stažení souboru max. 1x za organizaci. DĚKUJEME.

Všechny knihy je možné stáhnout ve složce DOKUMENTY/ostatní dokumenty/ pod složkou PUBLIKACE zde

A které knihy byly přeloženy?

Daniel A. Hughes a kol.: Attachment a dospívání

Kniha Attachment a dospívání je sborníkem 8 článků, jejichž autory jsou přední odborníci v oblasti problematiky poruch attachmentu, psychiatři, psychologové a pedagogové. Kniha se věnuje problematice rozvoje poruch attachmentu v době dopívání a to jak z pohledu terapie, tak z pohledu vzdělávání.

Publikace je určena jak odborné, tak laické veřejnosti (sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, rodičům atd.), kteří se věnují péči o děti s poruchami attachmentu.

V čem může být kniha přínosná pro pedagogy?

Děti, u kterých se díky zanedbávání, týrání či zneužívání rozvinuly poruchy attachmentu, jsou primárně zaměřeny na zajištění si bezpečí, nikoli na učení se novým věcem a to bez ohledu na svůj intelektový potenciál. Protože monitorování možného ohrožení spotřebuje většinu jejich energie, na výuku už jí zbývá jen málo; navíc tyto děti často vyhodnotí jako nebezpečnou i situaci, která je ve skutečnosti ohrožovat nemusí - mají časté konflikty se spolužáky i učiteli, nedůvěřují autoritě dospělého a limity či hranice vnímají často jako osobní útok nebo odmítnutí. Kapitoly zabývající se problematikou vzdělávání, tak mohou být velkou inspirací pro odbornou i laickou veřejnost, která se věnuje péči o tyto děti. Najdete zde konkrétní návody, jak zajistit těmto dětem dostatečný pocit bezpečí a přijetí, ve kterém si mohou dovolit „polevit“ ve své ostražitosti a učit se novým věcem.

Michael White, Alice Morganová: Narativní terapie s dětmi a jejich rodinami

Kniha Narativní terapie s dětmi a jejich rodinami přináší příběhy z poradenské praxe obou autorů.

Přepisem části rozhovorů a následného rozboru se autoři snaží čtenářům přiblížit a vysvětlit myšlení, které tyto rozhovory formuje. Podrobná vysvětlení jsou poskytována externalizujícími praktikami, rozhovory o řešení, způsoby, jak do konzultací s dětmi přizvat i další významné osoby, a na úvahách týkajících se postavení terapeuta.

Publikace je určena jak laické, tak odborné veřejnosti (rodičům, pečovatelům, sociálním pracovníkům, pedagogům, terapeutům atd.), kteří pracují s rodinami a v této práci si přejí vést širší terapeutický rozhovor tak, aby podporoval a oceňoval dětské dovednosti, znalosti, přesvědčení, schopnosti a preference, případně těm, kteří chtějí zapojovat narativní principy do svého přístupu k dětem.

Isaac Jolles: Katalog pro kvalitativní interpretaci metody House – Tree- Person (H-T-P)

Kniha Katalog pro kvalitativní interpretaci metody House – Tree- Person (H-T-P) je určen odborníkům věnujícím se diagnostice poruch attachmentu. Byl vybrán jako test vhodný k diagnostice dětí s poruchami attachmentu, který je projektivní technikou doplňující standartní attachmentové testy (Adult Attachment Interview, Children Attachment Interview, či test nedokončených attachmentových příběhů), využitelnou jak pro děti (od cca 3 let věku) tak pro dospělé.

Co je House – Tree – Person test (Test Dům – Strom – Postava) a v čem spočívá?

Jedná se o projektivní osobnostní test Johna Bucka z roku 1948, široce využívaný v USA i západoevropských státech, který není v České republice dosud příliš známý (mnohem častěji se využívá Baum test (test stromu) C. Kocha z roku 1952 či některá z modifikací  Draw-a-Man testu (test postavy) F. Goodenoughové z roku 1926). Proto je překlad interpretačního manuálu House – Tree – Person testu Isaaca Jollese z roku 1971 novátorským počinem, jehož cílem je seznámit s touto projektivní technikou odbornou veřejnost a umožnit tak českým psychologům s touto metodou v budoucnu pracovat.

House – Tree – Person test zobrazuje skryté emoce či vnitřní konflikty dané osoby, její sebepojetí i postoj k ostatním lidem a okolnímu světu, zahrnující její minulost, současnost i budoucí naděje a očekávání. Test sestává z kresby domu (která zobrazuje místo, kde se daná osoba cítí být doma či domova, po kterém touží nebo jej ztratila), stromu (která zobrazuje, jak daná osoba vnímá nejen sama sebe, ale i kvalitu kontaktu s druhými lidmi a světem okolo) a postavy (která zobrazuje psychické nebo fyzické sebepojetí dané osoby, či obraz jiné, pro ni významné postavy). Využívá se kresba tužkou a kresba barvami (tj. celkem 6 kreseb), které jsou doplněny následnými otázkami. Hodnotí se nejen vlastní obsah kresby, ale i její forma a odpovědi na otázky.

Materiály jsou výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024