Nová služba pro děti a jejich rodiny ohrožené závislostmi v Moravském Krumlově

Hlavní stránka Aktuality Nová služba pro děti a jejich rodiny ohrožené závislostmi v Moravském Krumlově

26.2.2018, Sekce: Aktuality

Jedním z úkolů lokálních síťařů je mimo jiné identifikovat služby, které ohroženým dětem a jejich rodinám v regionech chybí.


A někdy se může poměrně snadno podařit domluvit vznik nové služby, jak ukazuje zkušenost síťařky pro oblast Moravskokrumlovska Radky Binkové. Díky několika faktorům - aktivitě síťařky, spolupráci s pracovnicemi OSPOD, zájmu místní organizace pro drogově závislé o rozšíření služeb a městu Moravský Krumlov, které poskytlo prostory zdarma, se podařilo otevřít novou službu terapeutického poradenství pro závislé a jejich blízké. Více o vzniku této služby se dozvíte v krátkém článku, který byl otištěn v Moravskokrumlovských novinách dne 8. 2. 2018 (ročník 12, č. 1-2, s. 4).

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Moravského Krumlova se zapojil v roce 2016 do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s názvem “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. V rámci aktivity „Podpora síťování služeb na lokální úrovni“ působí v oblasti lokální síťařka, která v uplynulém roce mapovala služby a další instituce, které pomáhají ohroženým dětem. Během zjišťování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny mimo jiné identifikovala chybějící službu pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. V lokalitě sice působí terénní program, který se zaměřuje zejména na minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, chybí zde ale návazné terapeutické služby pro lidi, který chtějí se závislostí skoncovat, a poradenství pro jejich blízké. Síťařka oslovila K-centrum NOE Třebíč, které v ORP Moravský Krumlov působí se svým terénním programem, aby rozšířilo svou činnost o terapii a poradenství.   

Jak nová služba funguje?

Od podzimu 2017 mají mladiství a dospělí, kteří experimentují nebo se potýkají se závislostí na drogách, alkoholu, lécích, počítačových hrách, a jejich rodiny možnost využít dostupnou terapii a poradenství přímo v Moravském Krumlově. Dle individuální domluvy na tel. čísle 739 389 230 si mohou domluvit s terapeutem schůzku uživatelé drog, kteří mají zájem aktivně řešit svoji závislost, rodinní příslušníci či přátelé, jenž neví, jak přistupovat či pomoci členovi rodiny, který je závislý. Terapie nebo poradenství probíhá v bezpečných prostorách pod vedením zkušeného terapeuta Ing. Mgr. Ivo Vítka. Služba je anonymní, bezplatná a respektuje individuální potřeby klienta. 

Mgr. Radka Binková

lokální síťařka pro ORP Moravský Krumlov

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

www.pravonadetstvi.cz

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019