Nové webové stránky a interaktivní kalendář pro odbornou veřejnost pracující s ohroženými dětmi v Jihomoravském kraji

Hlavní stránka Aktuality Nové webové stránky a interaktivní kalendář pro odbornou veřejnost pracující s ohroženými dětmi v Jihomoravském kraji

25.6.2018, Sekce: Aktuality

Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem sociálních věcí, vznikl na nových webových stránkách: www.spo-jmk.cz zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí Jihomoravského kraje interaktivní kalendář. Impulsem k jeho zavedení byly výsledky mapování projektů a aktivit na téma sociálně-právní ochrany dětí v Jihomoravském kraji (dále jen JMK), které realizovala krajská síťařka Martina Cirbusová, pracovnice projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.


Co vyplynulo z mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti

Výsledkem jejího mapování bylo mimo jiné zjištění, že v JMK je realizováno několik projektů od různých poskytovatelů na téma sociálně-právní ochrany dětí, které se často nejenom tematicky překrývají, ale jsou zpravidla orientované na stejnou cílovou skupinu. Většinou se zaměřují na pořádání kulatých stolů, workshopů, konferencí na téma nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří působí v oblasti ochrany ohrožených dětí a jejich rodin. Praxe ukázala, že výsledkem působení několika takových projektů  je kromě jiného i nepřehlednost v jejich organizování – termínově se často překrývají, zaměřují se na stejné spektrum účastníků, která se díky časté účasti na různých aktivitách cítí přetížena apod.  

Jak nabídku akcí a vzdělávání zpřehlednit – jednotný kalendář

Jako žádoucí se tedy jevilo vytvoření jednotného kalendáře, kde by se všechny informace o plánovaných aktivitách sbíhaly s cílem zvýšit přehlednost nejenom pro potenciální účastníky těchto akcí, ale také pro jejich organizátory.  Jednotný kalendář umožní tyto akce plánovat s vědomím toho, jaké další aktivity se v daném období konají. Možnost rozložit lépe kapacity pracovišť orgánu sociálně právní ochrany dětí a posílat pracovníky na jednotlivé akce adresněji, dle jejich odborného zaměření, časových dispozic atd.  

Co všechno najdete v kalendáři

Kalendář nabízí informaci o tom, na jaké datum je akce plánována, kdo je jejím pořadatelem, zda a jak se lze na akci přihlásit, obsahuje i stručnou anotaci obsahu semináře, workshopu či konference, atd. S požadavkem na uveřejnění akce ve sdíleném kalendáři je možné kontaktovat paní Rousovou - ROUSOVA.TATANA@kr-jihomoravsky.cz. Samotné webové stránky jsou určeny nejen pracovníkům OSPOD a širokému spektru aktérů sítě služeb pro ohrožené děti, ale i samotným klientům – dětem a jejich rodinám či zájemcům o pěstounskou péči. Více na  www.spo-jmk.cz/.

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.

krajská síťařka pro Jihomoravský kraj

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024