Nový interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti – nástroj pro podporu sociálně-právní ochrany dětí

Hlavní stránka Aktuality Nový interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti – nástroj pro podporu sociálně-právní ochrany dětí

1.7.2019, Sekce: Aktuality

Jak široká je síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Na jaké potřeby dětí je třeba reagovat? Jaké jsou role aktérů (sociálních pracovníků, psychologů, pedagogů, pediatrů a dalších) v síti pomoci? Nejen to najdete v novém Interaktivním katalogu jevů a služeb pro rodiny a děti, který jsme právě zveřejnili. Přečíst si můžete i kazuistiky z praxe či se podívat na přehled dalších zdrojů informací. A je tam toho ještě daleko víc…


Smysl katalogu, který vznikl v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, přibližuje Michal Šíp, odborný pracovník projektu: „Jedná se o elektronickou aplikaci, která má přispět k zpřehlednění sítě aktérů zainteresovaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), k porozumění příčin a důsledků nenaplňování potřeb dítěte a v neposlední řadě i ke kontextuálnímu vysvětlení pojmů: inovace, prevence a optimální síť služeb.“

V čem je katalog jedinečný?

Přináší přehled služeb pro děti a jejich rodiny nejen z oblasti sociální, ale i školské, zdravotnictví, bezpečí, volného času a dalších. „Na vyhledávání služeb pracovaly desítky spolupracovníků projektu, lokální síťaři a krajští pracovníci projektu,“ doplňuje Michal Šíp. Katalog je primárně určen odborné veřejnosti z oblasti SPOD, ale zároveň je určený i široké veřejnosti, například rodinám s dětmi, které hledají konkrétní služby ve své lokalitě. 

Mezi jeho hlavní funkce patří:

Sekce „KDE HLEDAT POMOC?“

  • Napomáhá ve vyhledání konkrétního poskytovatele služby pro ohrožené děti a rodiny prostřednictvím mapy poskytovatelů služeb (též díky možnosti nastavení filtru lokality dle zájmu hledajícího).
  • V této sekci tedy můžete vyhledávat konkrétní aktéry, kteří působí ve vaší lokalitě (karta služby aktéra).
  • Najdete zde i rozdělení aktérů dle jednotlivých gescí (sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a spravedlnosti) či dalších subjektů (viz záložka Subjekty pomoci).

Sekce „CO OHROŽUJE NAPLŇOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE A RODINY?“

  • Rozpracovává detailně 6 potřeb, jejich naplňování se sleduje v rámci strukturovaného vyhodnocování situace dítěte a rodiny dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o potřeby v oblastech: Tělesné a duševní zdraví, Materiální zajištění rodiny, Vztahy mezi rodiči a dětmi, Sociální vztahy, Bezpečí a Učení se.
  • Poskytuje náhled na vývoj závažnosti rizikového jevu; potřeby dětí a rodiny jsou graficky zachyceny ve stromu.
  • Najdete zde rovněž síť pomoci (služby a další zdroje pomoci, a to v preventivní, iniciační a intervenční fázi pomoci – zejména popis rolí aktérů.

Kontextuální představení výstupů z klíčových aktivit projektu (zejména prevence a inovace)

Potřebujete data o službě změnit?

Pomocí funkce „napište nám“ na hlavní stránce a „změnit kontaktní údaje“ na kartě služby u konkrétního poskytovatele je zajištěna obsahová aktuálnost z podnětů návštěvníků katalogu či přímo poskytovatelů dané služby. V aktualizačním formuláři (viz změnit kontaktní údaje") si mohou poskytovatelé upravit data a odeslat je pověřenému pracovníkovi na MPSV, který po ověření dat provede změnu. 

Katalog jako živý nástroj…

Na obsahu katalogu ještě pracujeme a některé sekce budeme dále rozpracovávat. Je stále doplňován o další výstupy projektu (např. síťování služeb, inovativní a preventivní služby, náhradní rodinná péče) tak, abychom Vám poskytli co nejužitečnější pracovní nástroj sociálně-právní ochrany dětí.

Katalog je dostupný na stránkách www.pravonadetsvi.cz v sekci INTERAKTIVNÍ KATALOG. Můžete ho využívat i na mobilním telefonu.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024