Nový projekt na podporu rozvoje vzdělávání na Zlínsku

Hlavní stránka Aktuality Nový projekt na podporu rozvoje vzdělávání na Zlínsku

7.2.2017, Sekce: Aktuality

Informace o projektu „MAP v ORP Zlín“ - projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „Místní akční plány vzdělávání na území ORP Zlín.


Zlín - V září 2016 zahájilo město Zlín projekt „MAP v ORP Zlín“ - projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „Místní akční plány vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000366. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Více o strategických rámcích MAP zde.

Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i v ostatních ORP v České republice a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, vytvoření funkčního partnerství mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání, jejich vzájemné spolupráce, výměny zkušeností, společného informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v území ORP.

K naplnění a uskutečnění cílů se od počátku projektu konaly informační schůzky s jednotlivými školami a jejich zřizovateli, probíhaly průzkumy a sběr materiálů pro tvorbu analýz. Všechny zmiňované podklady byly zpracovány do finálního materiálu s názvem Strategický rámec, který schválil Řídící výbor MAP Zlín.

Na započatou práci navážeme i v roce 2017, kdy bude kontinuálně probíhat činnost pracovních skupin, ve kterých se budou setkávat zástupci škol, zřizovatelů a dalších subjektů (knihovny, domy dětí a mládeže, apod.). Ze setkání vyplynou priority ve vzdělávání a návrhy záměrů. Průběžné výstupy bude projednávat a schvalovat řídící výbor. Po celou dobu trvání projektu (do února 2018) se budou také konat vzdělávací semináře pro pracovníky škol a společné aktivity zaměřené na aktuální témata. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Podpoří se tím partnerství, komunikace a spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Zapojit se mohou i rodiče a každý, kdo má o oblast rozvoje vzdělávání zájem. Spolupráce a dlouhodobé plánování povede k dalšímu zlepšení kvality vzdělávání ve školách a školských zařízeních a snazšímu přístupu jednotlivých subjektů k podpoře z EU fondů.

 

Bližší informace naleznete na stránkách zde.

 

Zdeněk Dvořák

publikováno: 24.1.2017

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024