Olomoucký projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

Hlavní stránka Aktuality Olomoucký projekt „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“.

18.4.2017, Sekce: Aktuality

aktualita z Olomouckého kraje


Olomoucký kraj začíná s projektem „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“. Projekt řeší oblast plánování, koordinaci a vzdělávání pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných sociálních služeb. Předmětem projektu je podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, včetně tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji a modelace sítě sociálních služeb prostřednictvím Akčních plánů. Projekt se zaměřuje na podporu procesu plánování sociálních služeb nejen na krajské úrovni, ale i na úrovni obecní. Podporuje služby sociální prevence zaměřené na potřeby osob ohrožených zadlužeností, kdy se pomocí projektu nastaví vhodná opatření, která by dluhové předluženosti předcházela, případně kvalitně napomáhala řešit již nastalou situaci. Budou podpořeny vzdělávací programy zaměřené na potřeby osob ohrožených zadlužeností a bude vytvořen nástroj na rozvoj procesů sociálního začleňování prostřednictvím činnosti mobilního týmu. Podpořena bude koordinační role obcí prostřednictvím aktivit vedoucích k rozvoji a zkvalitnění výkonu sociální práce na obcích a zvyšování kompetencí pracovníků veřejné správy podílejících se na procesech sociálního začleňování, včetně veřejných opatrovníků. Nastavení nových nástrojů spolupráce pomůže při řešení nepříznivé sociální situace osob s poruchou autistického spektra a nově vytvořené podmínky pomohou rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením, aby se lépe sociálně začlenily.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024