Online setkání S DŮVĚROU V SÍLU RODINY k příležitosti 100. realizace rodinné konference

Hlavní stránka Aktuality Online setkání S DŮVĚROU V SÍLU RODINY k příležitosti 100. realizace rodinné konference

5.5.2021, Sekce: Aktuality

V úterý 20. 4. 2021 se konalo online setkání svolané organizací RK Centrum z Chrudimi ku příležitosti 100. realizace rodinné konference v České republice. Setkání mělo podnítit další zájem o tuto unikátní metodu sociální práce, která zásadně mění paradigma – odborníkem na pomoc rodině není odborník/sociální pracovník, ale rodina sama, která nejlépe zná a rozumí své situaci. Základním rozdílem je, že odborník/sociální pracovník se v zásadě soustředí na rizika, zatímco rodina na své potřeby – a to je správné. Jakmile rodina zmobilizuje své síly, tedy navrhne a realizuje odborníkem/sociálním pracovníkem odsouhlasený plán, je přirozeně více motivována (také si rádi děláte věci po svém a nemáte rádi, když Vám někdo cizí říká, co máte dělat, že?) a zároveň dochází k jejímu zmocnění. Sebevědomí je na místě – dokázali vyřešit svůj problém. A odborník/sociální pracovník jásá – máme o klienta méně v duchu přísloví: „Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho chytat ryby a nasytíš jej na celý život.“


Metoda pochází původně z Nového Zélandu, kde dlouhodobě docházelo k nadužívání institutu ústavní péče u dětí původních obyvatel – Maorů. Ti se v osmdesátých letech minulého století problém rozhodli řešit tradičním způsobem, tedy společným setkáním členů rodiny/klanu/komunity, jehož průběh měl svá daná pravidla a výstupem byl plán, jak problém rodina/klan/komunita vyřeší. Jde vlastně o „návrat ke kořenům“, kdy platí, že problém se týká nejen viníka a oběti, ale také komunity, ve které oba zmínění aktéři žijí. Protože se metoda brzy ukázala jako velmi účinná, implementovala ji tehdejší novozélandská vláda do své legislativy tak, že každá rodina má na Novém Zélandu neopominutelné a přednostní právo rozhodovat o rodinných problémech sama dříve, než dojde k zásahům ze strany státu: „Rodina je nejlepším odborníkem na řešení své situace.“ Postupně byla metoda přijata v západním demokratickém světě, kde se stala součástí systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Organizace RK centrum v České republice zajišťuje konání rodinných konferencí a dále šíří povědomí o této metodě od roku 2013, kdy navázala na školení přední osobnosti rodinných konferencí v Evropě paní Mary MacLeod (Scottisch Committee) ze Skotska. MPSV ČR v roce 2014 v rámci systémového projektu pozvalo za účelem propagace a proškolení koordinátorů rodinných konferencí dalšího renomovaného odborníka na toto téma, jímž je pan Rob Van Pagée (Eigen Kracht Centrale) z Holandska. Oba jmenovaní se také aktivně zúčastnili tohoto výročního setkání, kde dále promluvili představitelé průkopnických organizací této metody, tedy paní Gabriela Pavlíková a Kateřina Martínková (RK Centrum), pan David Svoboda (Amalthea) a paní Jana Černocká  (Energeia), a dalších, různým způsobem se podílejících organizací jako paní Pavlína Jurníčková (UP Olomouc), paní Vladislava Knettig (Diamant) a paní Renáta Dzurková (Péče o duševní zdraví), s jejíž rodinou byla před lety jedna z prvních rodinných konferencí také s úspěchem a dlouhodobými pozitivními dopady na ni samou i členy její rodiny realizována.

Bohužel užití metody není stále ještě součástí legislativy, a tak je poskytována s ohledem na její znalost spíše nahodile. Také organizací, které mají know-how a dostatek koordinátorů je zatím jako šafránu. Přitom výsledky této metody jsou potvrzeny mnoha výzkumy i jejím standardním využíváním v jiných demokratických státech. Doufejme proto, že se metoda brzy stane součástí i naší běžné praxe v oblasti ochrany práv ohrožených dětí a rodin a držme palce odvážným průkopníkům, kteří zatím pracují na jejím zpopularizování.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024