Pěstounství znamená pro dítě víc než jen poskytnutí náhradní péče

Hlavní stránka Aktuality Pěstounství znamená pro dítě víc než jen poskytnutí náhradní péče

9.3.2015, Sekce: Aktuality

Veřejnost má často zkreslené představy o tom, co vlastně pěstounská péče znamená a co je nutné udělat pro to, aby se zájemce stal pěstounem. Moravskoslezský kraj se rozhodl o této formě náhradní péče více informovat prostřednictvím projektu Dejme dětem rodinu. Cílem je zajistit náhradní rodinnou péči pro děti, které nemají možnost vyrůstat ve vlastní rodině.


Pěstounství znamená pro dítě víc než jen poskytnutí náhradní péčeAutor: www.pravonadetstvi.cz

Proč vlastní rodina dítě nevychovává a co motivuje pěstouny

Pěstounská péče se od osvojení (adopce) liší tím, že dítě má být v kontaktu se svými biologickými rodiči a je tu možnost, že se k nim vrátí. Důvodů, proč se vlastní rodiče nemohou o své děti starat, je celá řada, a mnohé z nich nejsou odsouzeníhodné. Do vážných nesnází se může dostat kdokoliv z nás. Mezi nejčastější překážky ve výchově patří sociální situace, zdravotní a psychické problémy, nezralost nebo závislost rodičů. Pokud stát nemůže svými prostředky biologickým rodičům nijak pomoci a ani mezi příbuznými se nenajde nikdo, kdo by se mohl o jejich dítě starat, přicházejí na řadu možnosti náhradní péče (více na www.dejmedetemrodinu.cz ).

Pěstouni poskytují ohroženým dětem bezpečné prostředí, potřebnou podporu a sdílí s nimi svůj volný čas, což by například v dětském domově nebylo možné. V náhradních rodičích tak děti vidí svůj vzor a osvojují si jejich pozitivní návyky. Naopak pro pěstouny, kterým už třeba vlastní děti odrostly, se malý obyvatel domova může stát novým smyslem života. Také je tu spousta těch, kteří se pěstounství věnují proto, že sami vyrůstali v náhradní rodině. Další velkou skupinou jsou lidé zvyklí žít v početné rodině a výchova dětí je baví. Takovou zkušenost má například jedna z ostravských pěstounek, která pečuje sama o dvě romské holčičky. „Pocházím z větší rodiny, takže mít děti pro mě bylo důležité. S nimi se mi úplně změnil život. Jste na něco zvyklí, například jít v určitou dobu cvičit, a najednou nemůžete jen tak odejít. Nejdřív jsem si připadala vyčerpaná, ale po nějaké době jsem začala být hrozně šťastná, " vzpomíná na rodičovské začátky (více na www.hledamerodice.cz ).

https://www.youtube.com/watch?v=ygLasZ5wjGA

Náhradními rodiči můžete být na různou dobu
Umístění v náhradní péči je dlouhodobé nebo přechodné. Při dlouhodobém pěstounství zůstává dítě v náhradní rodině několik let, případně až do své dospělosti. Délka se odvíjí podle toho, zda se podmínky výchovy v biologické rodině daří zlepšit, nebo ne. Pěstounská péče pomáhá také starším dětem v období, než se postaví na vlastní nohy.
Náhradní péče na přechodnou dobu trvá maximálně rok. Pomáhá dětem překlenout pouze několik týdnů nebo měsíců, aby se pak mohly vrátit ke své rodině. Také to můžou být děti, které po právní stránce teprve čekají na osvojení a děti v krizových situacích. Přechodní pěstouni musí být především flexibilní, aby dokázali dítě do rodiny rychle přijmout. A také musí počítat s tím, že nový člen ovlivní jejich vztahy s okolím nebo se kvůli němu budou muset omezit (více na www.cepp.cz ).

Na co vše mají pěstouni nárok?

Pěstouni dostávají od státu finanční podporu formou odměn, příspěvků a služeb, které jim péči o děti usnadňují.
Pokud se zrovna pěstouni nemohou dítěti plně věnovat (například když onemocní nebo mají úřední povinnosti), mohou požádat o pomoc při péči o něj. Dále mohou pěstouni požádat o odbornou podporu při výchově dětí, které si přinesly z biologické rodiny nějaké negativní zážitky. Náhradních rodičů se týká právo, ale také povinnost dále se vzdělávat. Pěstouni jsou povinni umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, přičemž májí právo na pomoc a asistenci při kontaktu dítěte s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru.
Nejprve zájemci vyplní formulář a absolvují speciální školení, potom je úřad zařadí do evidence uchazečů. Před přechodem dítěte do pěstounství se náhradní rodič dozví o dítěti všechny potřebné informace. Pro pěstounství se může rozhodnout pár nebo samostatně žijící člověk ve stabilní finanční situaci, ale vždy je potřeba prodiskutovat rozhodnutí s nejbližší rodinou. Teprve potom může mít prostředí pro výchovu přátelskou a pohodovou atmosféru.

Více informací o pěstounské péči můžete získat na www.pravonadetstvi.cz nebo na Zelené lince 800 888 245.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024