Představujeme analýzy místních sítí služeb. Znáte tu vaši?

Hlavní stránka Aktuality Představujeme analýzy místních sítí služeb. Znáte tu vaši?

1.2.2019, Sekce: Aktuality

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí se pomalu chýlí ke konci. Než začnou letní prázdniny, rádi vám postupně představíme jednotlivé výstupy projektu. O některých z nich jste již slyšeli od našich lokálních a krajských pracovníků. Další materiály (letáky, brožury, metodické materiály) pro vás právě chystáme. Průběžně je budeme zveřejňovat v sekci Dokumenty. Těšit se můžete mimo jiné na materiály, které popisují síťování služeb, zabývají se inovacemi či prevencí, ale také oblastí rozvoje náhradní rodinné péče. Budou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti a dětem.


Jak by měla vypadat optimální síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny? Na jaké potřeby dětí a rodin by měla reagovat? Kdo a jak je schopen tyto potřeby v obci naplnit? Jak se dařilo síťařům podporovat a rozvíjet spolupráci sociálních pracovníků, pedagogů, psychologů, lékařů a dalších aktérů sítě? Nejen to se dozvíte v materiálech s názvem Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby.

Zveřejnili jsme již přes 70 analýz místních sítí služeb pro děti a jejich rodiny a další stále vznikají. Obsahují informace z lokálního síťování ze spolupracujících obcí s rozšířenou působností v 11 krajích České republiky, které se do projektu zapojily. Celkově vznikne téměř 100 lokálních analýz.

Co v nich najdete?

Kromě teoretického rámce, jak můžeme nahlížet na naplňování potřeb dětí, obsahují dokumenty konkrétní zjištění a doporučení pro rozvoj sítě od samotných síťařů z praxe. Jednotnou strukturu dokumentu tvoří popis základního rámce činnosti síťařů a také optimální model sítě služeb pro děti a jejich rodiny, postavený na znalosti potřeb dětí a na očekávaných rolích aktérů v systému podpory. „Jedná se o potřeby v oblasti vztahů, bezpečí, zdraví, učení se, chování a materiálního zajištění. Vědět, kdo má jakou roli v síti a jaké konkrétní služby dětem a rodinám poskytuje, je klíčovým předpokladem pro cílenou podporu dětí a rodin v obtížných životních situacích,“ shrnuje Štěpán Bolf, garant aktivity projektu.

V praktické části síťaři shrnují svou dosavadní činnost v lokalitě - představují výsledky mapování služeb a srovnání optimálního modelu sítě služeb s reálnou sítí na území obce (ORP), kde působí. Součástí každého dokumentu jsou také na míru šitá doporučení pro rozvoj místní sítě služeb. Jedná se např. o rozvoj spolupráce mezi OSPOD, sociálními službami, školami, lékaři a jinými aktéry, zlepšení vzájemné informovanosti o fungování sítě a vyjasnění kompetencí aktérů, zavedení pravidelných setkávání a sdílení dobré praxe a další podněty.

Analýzy byly prezentovány odborné veřejnosti z řad obecní i krajské samosprávy, neziskových organizací, škol i řady dalších subjektů na 11 seminářích, které probíhaly v průběhu listopadu a prosince minulého roku v krajských městech po celé ČR.  

Inspirace pro praxi

„Rádi bychom, aby doporučení pro rozvoj sítě a celkově materiály posloužily např. zástupcům samosprávy pro plánování služeb v území, a přispěly k rozvoji spolupráce pracovníků OSPOD, sociálních služeb, školství, volného času, bezpečnosti a dalších,“ uzavírá Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny s dětmi (MPSV).

Síťování zdar! Analýzy najdete na odkazu ZDE.

Pokud máte dotazy k aktivitě Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, obracejte se na garanta aktivity: Mgr. Štěpána Bolfa, e-mail: stepan.bolf@mpsv.cz.

 

Obrázek: Úrovně podpory dítěte a rodiny z hlediska jejich potřeb. Vymezení aktérů podpory je součástí analýz místní sítí služeb.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024