Přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na jednom místě. Jaké nástroje k vyhledání pomoci lze využít?

Hlavní stránka Aktuality Přehled služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny na jednom místě. Jaké nástroje k vyhledání pomoci lze využít?

24.2.2020, Sekce: Aktuality

Umět zprostředkovat vhodnou pomoc pro své klienty je důležitou činností sociálních pracovníků a pracovnic, ale i dalších aktérů, kteří jsou v úzkém kontaktu s dětmi a rodinami. Např. učitelé či lékaři mohou být často prvními, kdo zachytí, že s dítětem něco není v pořádku. K tomu je potřeba znát nejen místní síť pomoci a vzájemné role v síti, ale je důležité mít přehled i o dalších službách nad rámec svého regionu, které mohou děti a jejich rodiny využít (např. online poradenství, chat apod.). Pro děti a rodiny samotné může být obzvláště obtížné zorientovat v tom, kde a jakou pomoc hledat, na koho se obrátit v pro ně náročné či krizové situaci. Kde tedy hledat pomoc? Přibližujeme některé nástroje, které jsou určené jak odborníkům, tak samotným dětem a jejich rodinám či široké veřejnosti.


Interaktivní katalog jevů a služeb pro rodiny a děti

Tento nástroj je určen primárně odborné veřejnosti, a to zejména sociálním pracovníkům, pedagogům či zdravotním pracovníkům. Katalog vznikl v rámci projektu MPSV a jak název napovídá, soustředí se nejen na vyhledání služeb pro rodiny a děti v obtížných situacích, ale popisuje i rizikové jevy, které ohrožují naplňování potřeb dítěte. Jde např. o potřeby v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, vrstevníky, bezpečí, učení se a další. Součástí jsou  informace k jevům, jako jsou např. násilí na dětech, domácí násilí, kyberšikana, závislostní chování a jiné. Smyslem je popsat síť pomoci a jednotlivé role aktérů v síti, kteří mohou působit preventivně (předejít ohrožení dítěte) či poskytovat přímou pomoc v obtížné situaci.

Konkrétní služby pro ohrožené děti a rodiny lze nalézt prostřednictvím mapy poskytovatelů služeb. Databáze obsahuje přes 5 000 aktérů z celého území ČR (sekce Kde hledat pomoc?). Jedná se nejen o sociální služby, ale i služby z oblasti školství, zdravotnictví či spravedlnosti. Na vyhledání služeb se podíleli zejména krajští a lokální síťaři, kteří působili v již ukončeném projektu MPSV. V aktualizačním formuláři si mohou poskytovatelé upravit data o své službě a odeslat je pověřenému pracovníkovi MPSV, který po ověření dat provede změnu. Katalog je možné nalézt ZDE.

Mapa Ohrožené dítě

Oproti výše uvedenému katalogu mapa s podtitulem „Nenechme děti bloudit“ se jak obsahem, tak funkčností snaží dostat co nejblíže k dětem a rodinám, které aktuálně hledají pomoc. Nemusí jít přímo o ohrožené děti, jak napovídá název webu, ale může jít i o problémy, které život dětem a rodinám běžně přináší a při kterých by uvítaly radu a pomoc odborníka. Tedy např. situace, kdy dítě má starosti ve škole anebo doma hodně zlobí, nebo když mezi jednotlivými členy rodiny dochází ke sporům a komunikačním potížím, a rodiče si se situací sami nevědí rady.

Mapu vytvořila organizace Dům tří přání. V tuto chvíli obsahuje 999 míst po celé ČR, kde děti a jejich rodiny můžou nalézt pomoc a v plánu je její rozšíření o další kontakty. Problémy ve škole, vztahové nebo sociální potíže dítěte či rodiny a starost o duševní zdraví, to jsou hlavní oblasti, na které se mapa pomoci zaměřuje.

Organizace, které pracují s dětmi a měly by zájem se k mapě připojit, mohou kontaktovat neziskovou organizaci Dům tří přání a po vyplnění formuláře budou k mapě bezplatně registrováni.

Mapu Ohrožené dítě najdete ZDEZdroj: Dům tří přání.

Sociální pracovník v mobilu

Poslední nástroj, který dnes představujeme, je stále ve vývoji. Jedná se o mobilní aplikaci, která má dle tvůrců umožnit snadno najít kontakt na pomoc v krizových sociálních situacích. Zaměřuje se mimo jiné i na cílovou skupinu rodin s dětmi.

Aplikace funguje na principu rozcestníku – uživatel si dle svých potíží vybere oblast, kterou potřebuje řešit (př. problémy s dětmi, závislosti, doklady, bydlení apod.) a prostřednictvím odpovědí na další otázky se dostane ke kontaktům na služby, které mu v jeho situaci mohou pomoci. Smyslem je poskytnout základní sociální poradenství prostřednictvím mobilu – zprostředkování vhodného kontaktu dle potřeb klienta/klientky. V aplikaci lze vyhledávat kontakty na sociální služby, příp. instituce či úřady.

Svým charakterem cílí aplikace na širokou veřejnost, která potřebuje vyhledat pomoc pro sebe či své blízké. Jak zmiňují tvůrci, využít ji mohou i pracovníci pomáhajících profesí, kterým umožní nasměrovat zájemce o službu na vhodnou službu dle jeho potřeb.

V současné době probíhá testování užívání aplikace. Zpětnou vazbu k fungování a podněty ke zlepšení je možné zasílat na: info@socpracvmobilu.cz, nebo je možné dávat zpětnou vazbu k jednotlivým oblastem či kontaktům přímo v aplikaci.

Aplikace je určena pro telefony s operačním systémem Android a je volně ke stažení na stránkách https://socpracvmobilu.cz nebo v obchodě Google Play.

Zdroj: Sociální pracovník v mobilu.

 

Tento článek vznikl v rámci projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024