Projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem na jižním Plzeňsku!

Hlavní stránka Aktuality Projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem na jižním Plzeňsku!

Projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem na jižním Plzeňsku!

22.2.2024, Sekce: Aktuality

Na sklonku ledna proběhlo setkání zástupců projektu MPSV Sjednocení přístupu k ohroženým dětem se zástupci Plzeňského kraje, OSPODů z Plzně-jihu a dalších aktérů z oblasti školství, Policie ČR, ale i neziskového sektoru. Setkání se uskutečnilo v prostorách muzea v Nepomuku.


Zástupci MPSV přítomným představili některé z aktivit projektu. V první aktivitě se jedná například o standardizaci postupů realizovaných při práci s ohroženými dětmi a rodinami a vytvoření efektivních nástrojů, které mají sociální pracovníci k dispozici.  „Nabízíme OSPOD, aby se do naší aktivity zapojily – mohou tak ovlivnit tvorbu samotných checklistů a poskytnout nám tolik důležitou zpětnou vazbu“, prezentovala klíčovou aktivitu odborná metodička Eva Nováková. Druhá aktivita cílí na vzdělávání jak v oblasti rodičovských kompetencí, tak v oblasti vzdělávání klíčových pracovníků, a to formou intenzivních výcviků.  Důležitou součástí třetí klíčové aktivity je pak samotná participace dětí, která tematicky prolíná všechny realizované aktivity. Odborný garant aktivity, Matouš Korbel sdělil: „I do této klíčové aktivity se mohou kraje či ORP zapojit, jsme schopní uvažovat o zapojení dětí tzv. na míru danému regionu. Minulé projekty, ve kterých byl rovněž kladen důraz na participaci dětí, ukázaly, že je to nesmírně přínosné, a na hlas dětí bychom neměli zapomínat.“ Čtvrtá z aktivit nabízí krajům, ale i jednotlivým ORP podporu při vzniku, či už působení různých multidisciplinárních platforem jako jsou týmy pro mládež, setkávání výchovných poradců škol s pracovníky OSPOD nebo platformy v rámci Cochemské praxe a další a jejím cílem je mimo jiné navrhnout v zapojených oblastech garantovanou síť služeb. „Již nyní máme zapojených 8 ORP a 3 kraje, kde spolupracujeme na rozmanitých zakázkách. Můžeme nabídnout určité personální kapacity, zkušenosti z terénu a sdílení dobré praxe“, dodal k prezentaci Štěpán Bolf, garant klíčové aktivity. Poslední z aktivit se zabývá komunikačními strategiemi a klade důraz především na krizovou komunikaci, která je i v oblasti SPOD naprosto klíčová.

V následné diskuzi se probrala témata jako Cochemská praxe, která se zde praktikuje již několik let, ale především pak zvýšené užívání návykových látek dětmi a mládeží, což je aktuálně problém, pro který se, kvůli nedostatku odborníků, jen těžko hledá řešení. Jako možnost mnozí spatřovali scházet se napříč resorty. V tomto případě se zapojením především školství a Policie ČR, což plně podporuje i systémový projekt Sjednocení přístupu k ohroženým dětem. Společné setkávání důležitých aktérů systému SPOD vnímáme jako nezbytné pro formování aktivních sítí podpory ohroženým dětem a rodinám. I proto jsme velmi rádi, že setkání v Nepomuku bylo plné zajímavých výzev a inspirativních podnětů k dalším aktivitám.

Velké poděkování patří místním organizátorům a sezvaným aktérům za jejich čas strávený nad tématy pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024