Rodinné prostředí místo ústavní péče – inspirativní zahraniční praxe

Hlavní stránka Aktuality Rodinné prostředí místo ústavní péče – inspirativní zahraniční praxe

26.4.2021, Sekce: Aktuality

V pátek 26. 3. 2021 představily pracovnice organizace Lumos týmu odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR inspirativní praxi ze zahraničí (Slovensko, Irsko, Velká Británie) i ČR v zabezpečování péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.


Slovenská republika již od roku 2001 začala zajišťovat péči o nejmenší děti v náhradních rodinách, nejprve se jednalo o děti do 1 roku, následně se věková hranice zvyšovala a od roku 2012 platí úplný zákaz umisťování dětí do 6 let do ústavních zařízení. Zajišťování péče o děti mají na starost přímo ústavní zařízení, která zaměstnávají profesionální rodiče. Aktuálně je dětem k dispozici cca 650 profesionálních rodin, které zabezpečují péči o více než 700 dětí. Z hlediska vývojové psychologie a budování vazby k pečující osobě, vztahu důvěry, stability, bezpečí, je tento typ péče pro malé děti nejpřínosnější a nenahraditelný. Velké benefity přináší také dětem s handicapem, u kterých dochází v rodinné péči k takovým pozitivním posunům, jakých by v ústavním zařízení nikdy nemohly dosáhnout. Z celkového počtu dětí umístěných do profesionálních rodin jich má asi třetina těžké zdravotní postižení a profesionální rodiče mají k dispozici podpůrný tým, který je jim po celou dobu oporou tak, aby byli schopni dětem poskytnout péči podle jejich potřeb. Profesionální rodiče prochází vstupním vzděláváním, psychologickým vyšetřením a pravidelně 1 x měsíčně se společně setkávají v ústavním zařízení, které je zaměstnává. Pracovníci zařízení také navštěvují dítě přímo v profesionální rodině tak, aby byla zajištěna maximální podpora. Děti z profesionálních rodin odchází zpět do svých biologických rodin, do dlouhodobé pěstounské péče nebo do adopce. Jejich přechod do nového prostředí je vždy citlivě připravován a realizován. Rodinná péče dává těmto dětem zdravý základ, na kterém mohou stavět v dalším životě a vztazích, toto by ani v rámci té nejkvalitnější ústavní péče nebylo možno zajistit.

Irsko má propracovaný systém pěstounské péče, který umožňuje umístit do něj děti na základě vyhodnocení rizika a individuálního plánování. Děti v pěstounských rodinách pobývají na základě dobrovolného umístění-na žádost rodičů, nebo jsou umisťovány rozhodnutím soudu. Aktuálně se v Irsku (4,67 milionu obyvatel) nachází v péči státu 6 200 dětí, z nichž 5 700 žije v pěstounských rodinách. Pěstounská péče může mít různé formy, např. dlouhodobá pěstounská péče, krizová pěstounská péče, speciální pěstounská péče (specializovaná na děti se speciálními potřebami – oběti sexuálního zneužívání, děti se zdravotním handicapem, apod.), krátkodobá – respitní pěstounská péče. Velmi inspirativní je způsob vyhledávání pěstounů přímo v komunitách, ze kterých pocházejí potřebné děti. Odměna pěstouna odpovídá průměrnému platu, zvyšuje se, pokud pěstouni pečují o dítě se zdravotním handicapem nebo s náročným chováním. Pěstouni připravují fotoalbum s informacemi o sobě a své rodině, aby dítěti usnadnili příchod do své péče. V Irsku také budují systém podpůrných služeb pro děti v pěstounské péči tak, aby zvýšili úspěšnost umístění. Mladí lidé, kteří prošli systémem pěstounské péče, jsou aktivně a systematicky zapojováni do reforem systému.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024