S mámou ve vězení

Hlavní stránka Aktuality S mámou ve vězení

S mámou ve vězení

4.5.2018, Sekce: Aktuality

Za jakých okolností do věznice přijmou těhotnou ženu - jak je to následně s porodem a výchovou nezletilého dítěte přímo ve věznici? Jaký je zájem matek o péči o dítě ve věznici či o jiné formy náhradní rodinné péče? Jak probíhá kontakt dětí s druhým rodičem?


Nejen na tyto otázky se zaměřila část týmu projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“, která v březnu navštívila pracovníky ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Ta jako jediná v České republice disponuje oddílem pro matky s dětmi. Od roku 2002 zde probíhá výkon trestu matek s dětmi do tří let věku a od roku 2004 rovněž výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku dítěte. Matkám a jejich dětem v této specifické situaci je tak věnována pozornost podpůrné sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny.

 

Cílem návštěvy bylo mimo jiné získat více informací o tom, za jakých podmínek mohou matky pečovat o své děti ve věznici a předat potřebné informace relevantním aktérům sítě služeb pro ohrožené děti. Tu tvoří nejen orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), ale i sociální či volnočasové služby, školy, zdravotnická zařízení či soudy a policie. Jejich propojováním a podporou spolupráce ve prospěch ohrožených dětí se zabývají lokální síťaři, pracovníci výše uvedeného projektu. Síťaři proto sbírali dotazy od aktérů sítě, které s pracovníky věznice diskutovali. A o čem byla řeč? Témata byla velmi různorodá - z řad orgánů sociálně právní ochrany dětí se jednalo o prohloubení vzájemné spolupráce, komunikace a informovanosti. Zajímalo je například navázání prvotního kontaktu se zástupci věznice, otázky spojené s výchovou dítěte v zařízení, možnost navštěvovat školku, nejdelší možná doba pobytu matky s dítětem atd. Pracoviště, která již věznici v minulosti kontaktovala, se zajímala o úzce specifikované oblasti, jako jsou nárok na rodičovský příspěvek pro odsouzenou a nakládáním s ním po dobu výkonu trestu, fungování lékařské péče o dítě, zajištění nezbytných potřeb pro dítě (výživa, pleny aj.) a mnoho dalšího.

 

A jak to funguje na speciálním oddílu pro matky s dětmi, který má kapacitu 15 míst? Matky mají k dispozici samostatné pokoje, které mají dětem co nejvíce připomínat přirozené domácí prostředí. Mívají u sebe zpravidla jedno či dvě děti, v závislosti na délce trestu, který nesmí přesáhnout 3 roky, aby mohly po jeho uplynutí pokračovat v péči o dítě doma. Podporu rodičovských kompetencí matkám poskytují vychovatelka, speciální pedagožka či psycholožka. Dítě může být rovněž v pravidelném kontaktu s druhým rodičem či širší rodinou, která ho může navštívit v době návštěv nebo mimo věznici, kdy je odsouzené povoleno tzv. opuštění věznice s návštěvou. Taktéž je možné realizovat přerušení výkonu trestu, které tráví odsouzená doma. Cílem je, aby si matky vytvořily silný mateřský cit ke svým dětem a aby se děti necítily jako ve vězení. Proto mají ženy svůj oddělený prostor, kde se mohou plně věnovat svým dětem, ale také často z důvodu potřeby širšího sociálního kontaktu navštěvují s dětmi ZOO, divadla či jiné akce plánované pracovníky věznice. Z praxe se ukazuje, že zachování kontaktu s dítětem je pro matky silný motivační prvek, který vede mimo jiné k nízkému podílu recidivy.

 

Díky vstřícnosti pracovníků věznice mohli síťaři zejména z Kraje Vysočina, a další odborní pracovníci projektu, předat veškeré nabyté informace aktérům sítí služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a podpořit pracovníky OSPOD a věznice v jejich další spolupráci. Pracovníci projektu MPSV zaměřující se na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče (NRP) získali také větší povědomí o kontaktu matek z běžných oddílů věznice s jejich dětmi, které se v době výkonu trestu matky nacházejí v péči širší rodiny či NRP a které pěstouni za mámou doprovázejí.

 

                                                                                                           Mgr. Jana Poláková

                                                                                                          metodička výstupů

                        aktivita Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024