Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji

Hlavní stránka Aktuality Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji

30.9.2016, Sekce: Aktuality

aktualita z Ústeckého kraje


V první polovině září bylo uskutečněno již 3. setkání s poskytovateli sociálních služeb v Ústeckém kraji, která proběhla v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Přítomní zástupci sociálních služeb byli seznámeni s novinkami a změnami především v oblasti novely Zákona o sociálních službách, o změnách v Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dále byli seznámeni s plánovaným rozšířením Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje a získali informace týkající se malých dotačních titulů Ústeckého kraje. Zástupce KÚ ÚK seznámil přítomné s postupem při podání Žádosti o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Seznámení s MAS, prezentace ITI Ústecko-chomutovská aglomerace. Poskytovatelé dále získali informace týkající se střednědobého plánování – věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2017, tvorba Akčního plánu na rok 2017 či důležité informace týkající se dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 a 2017.

Součástí 3. setkání s poskytovateli sociálních služeb Ústeckého kraje byla též prezentace systémového projektu Ministerstva páce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Krajská koordinátorka pro Ústecký kraj Mgr. Světla Veselá Nová představila daný projekt. Účastníky setkání seznámila s klíčovou aktivitou KA1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD a s rolí lokálního síťaře. Setkání s poskytovateli sociálních služeb byly též přítomny Mgr. Lucie Kanišaková, krajská odborná pracovnice pro Ústecký kraj a Bc. Eva Kasalová, krajská síťařka pro Ústecký kraj. 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021