Síťaři informovali o aktualitách projektu na setkání Školních metodiků prevence

Hlavní stránka Aktuality Síťaři informovali o aktualitách projektu na setkání Školních metodiků prevence

Síťaři informovali o aktualitách projektu na setkání Školních metodiků prevence

24.3.2017, Sekce: Aktuality

Článek lokálního síťaře pro ORP Litoměřice a Lovosice Mgr. Ondřeje Marka týkající se setkání školních metodiků prevence, které organizuje Pedagogicko-psychologická poradna v Litoměřicích.


Dne 9. 3. 2017 se konalo v prostorách Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně pravidelné setkání školních metodiků prevence, které organizuje Pedagogicko-psychologická poradna v Litoměřicích. Setkání se účastnilo 49 školních metodiků prevence z převážné většiny základních škol v oblasti ORP Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Školní metodici prevence se také účastnili části věnované lokálnímu síťování. Síťařský tandem projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ ve složení Mgr. Ondřeje Marka pro ORP Litoměřice a Lovosice a Tomáše Lukačiny, DiS. pro ORP Roudnice nad Labem, prezentoval aktuální informace o projektových aktivitách v jednotlivých ORP, dále také prezentoval a ověřoval v plénu školních metodiků prevence jednotlivá zjištěná témata základních škol celého Litoměřicka. Ta se týkala především současného stavu primární prevence, nedostatečných kapacit v návazných službách, výměny informací mezi aktéry, jejich stávající spolupráce a možností jejího případného rozšíření. Lokální síťaři také nastínili budoucí vývoj situace v oblasti podpory činnosti aktérů systému sociálně-právní ochrany dětí, na čemž v současné době intenzivně pracují.

Lokální strategie síťování se opírají o analýzu potřeb a reflektují specifika dané lokality, stejně jako informace zjištěné ve fázi mapování potřeb. Lokální síťování dlouhodobě přispívá k podpoře výkonu sociálně-právní ochrany dětí a ke zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků systému. Na základě mapování potřeb aktérů Mgr. Ondřej Marek vyjednal vystoupení pracovníků projektu Farní charity Lovosice – Práce a rodina, který vybraným nezaměstnaným ženám s dětmi umožňuje absolvování kurzu asistenta pedagoga, a následně propojuje absolventy tohoto kurzu s poptávkou základních škol po asistentech.

Školní metodici prevence se dále dozvěděli zajímavé informace z přednášky PhDr. Evy Drlíkové, CSc., která pojednávala o konfliktech v širším společenskovědním kontextu. V závěru se ujala slova vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Litoměřicích, Mgr. Kateřina Davídková a předala účastníkům zajímavé informace z oblasti současných trendů rizikového chování mladistvých a návazných preventivních služeb. Další setkání školních metodiků prevence by se mělo uskutečnit na podzim roku 2017.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023