Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

Hlavní stránka Aktuality Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

22.6.2018, Sekce: Aktuality

Jak optimálně pomoci dítěti, které se dostalo do obtíží? Jakou úlohu má v pomoci ohroženým dětem škola, nezisková organizace či orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak by měla vypadat fungující spolupráce? Tyto otázky byly hlavním tématem setkání ředitelů a výchovných poradců ze základních škol, zástupců neziskového sektoru a pracovníků OSPOD z bývalého okresu Pardubice.


Setkání, které se konalo na konci května, bylo prvním z cyklu „Spolu a včas ohroženým dětem“. Ve spolupráci se sociálním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje a organizací Lumos jej pořádali pracovníci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento projekt je, mimo jiné, zaměřen právě na podporu mezirezortní spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti, tedy například sociálních pracovníků, učitelů, výchovných poradců, psychologů či psychiatrů, ale i pediatrů a dalších aktérů.

A proč „Spolu a včas“? Cílem cyklu Spolu a včas ohroženým dětem je včasná identifikace problému u dětí na základní škole a účinná pomoc díky spolupráci důležitých aktérů místní podpůrné sítě. Prvního setkání se účastnilo více než 25 zástupců, a to konkrétně ze 14 základních škol, dále pracovníci z pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálně aktivizačních služeb, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, zástupci OSPOD, krajského úřadu a další zainteresovaní aktéři.

Co potřebují školy k účinnější pomoci dětem

„V rámci našeho projektu jsme mapovali potřeby škol směrem k pomoci dětem s různými obtížemi a velmi často zaznívalo, že školám chybí mezičlánek mezi případy, se kterými si poradí sama škola, a závažnými situacemi, které už spadají do kompetence OSPOD. Tímto mezičlánkem může být právě činnost neziskových organizací. Chtěli jsme tedy školám tyto aktivity včetně sociálních služeb pro rodiny a děti blíže představit a podpořit je ve spolupráci,“ říká krajský síťař Matěj Karas za organizátory setkání.

Na setkání tak byla formou panelové diskuse přiblížena konkrétní činnost jednotlivých organizací z Pardubicka. Gabriela Chovancová z organizace DaR, o.p.s. například představila možnosti pomoci v rámci sociálně aktivizačních služeb, které se zaměřují na podporu ohrožených rodin a dětí. Oproti základní škole může tato služba v rámci terénního programu působit přímo v rodině a podpořit ji tak v záležitostech, které z různých důvodů nezvládá sama, například v otázce hygieny dítěte, denního harmonogramu, kontaktu se školou, úřady a často jí poskytuje  psychickou podporu v její obtížné životní situaci. V ideálním případě má poté dítě takové zázemí, které je vhodné pro jeho vývoj, má prostor na přípravu do školy, svůj volný čas atd. U služeb pracujících s ohroženými dětmi by mělo být vždy v centru zájmu dítě. Podpořením jeho rodinného zázemí se však zlepší i podmínky pro zdravý vývoj dítěte. Proto je často potřeba pracovat s celou rodinou.

Pomoc místo trestu

Tato setkání mají jedno společné, a to snahu všech zainteresovaných, docílit nejlepšího zájmu dítěte. Není cílem hledat bič na rodiče, ale cesty, jak podpořit děti a jejich rodiny, které se z různých důvodů ocitly v nelehké situaci, jež negativně ovlivňuje zdravý vývoj dítěte. Situace v rodině se téměř vždy podepíše na chování dětí, což jejich okolí může vyhodnotit tak, že dítě je neposlušné. Přitom může jít o to, že se dítěti například rozvádějí rodiče, ono si s nastalou situací neví rady, a tak se projevuje vůči okolí nějak nestandardně. V této situaci je potřeba včas zareagovat, daný problém vyhodnotit a případně se obrátit na kompetentního odborníka či službu,“ doplňuje Karas.

Důležitost setkání potvrzuje i ředitel ZŠ Waldorfské Milan Barták: „Za podstatné z celého setkání vnímám snahu a zájem propojovat subjekty, které s ohroženými dětmi pracují. Je zřejmé, že každá organizace má své možnosti i svá omezení. A právě tento typ společného sdílení nám může napomoci se lépe orientovat v tom, na koho se obrátit. Konkrétně jsem rád za kontakty na organizace, které se pohybují v prostoru, kde již škola vyčerpala své možnosti a zároveň to ještě nezasahuje do oblasti působení OSPOD."

Další setkání z cyklu Spolu a včas ohroženým dětem se uskuteční v Pardubicích v říjnu. Do konce roku pak proběhnou i v ostatních okresech Pardubického kraje. Více o dalších aktivitách projektu najdete ZDE

 

Mgr. Matěj Karas

krajský síťař pro Pardubický kraj

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024