Stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Hlavní stránka Aktuality Stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

18.3.2020, Sekce: Aktuality

Vzhledem k aktuální situaci vyhlášeného nouzového stavu MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19.


Doporučení ze dne 17. 3. 2020 obsahuje vymezení úkonů a činností nezbytně nutných, vzhledem k omezení činnosti OSPOD dle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Jsou jimi např. opatření související se zajištěním bezpečí dětí.

Obsahuje rovněž doporučení týkající se náhradní rodinné péče, návštěv dětí v pobytových zařízeních či zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ze strany pracovníků OSPOD, ale i jiných osob (např. rodičů), požadavků na vyšetření dítěte před umístěním do ZDVOP a další.

Doporučení najdete ZDE.

Souhrnné stanovisko bylo 17. 3. rozesláno pracovníkům krajských úřadů, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, obecním úřadům a osobám pověřeným k výkonu SPOD.

Doporučení je nutné nahlížet optikou neustálých a dynamických změn v přístupu ke krizovým opatřením. Zároveň je třeba doplnit, že v současné mimořádné situaci je především třeba obecně dbát na všeobecně platná doporučení vztahující se ke všem rodinám a ke všem občanům, tj. dodržovat pokyny dané usneseními vlády, Ministerstva zdravotnictví, dbát pokynů lékařů a hygienické stanice a při podezření na onemocnění kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který vyhodnotí další postup.

Aktuality MPSV týkající se problematiky nákazy koronavirem lze sledovat ZDE.

Přejeme pevné zdraví a pozitivní mysl

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023