Transformace dětských domovů v Pardubickém kraji: hlasy dětí a mladých dospělých

Hlavní stránka Aktuality Transformace dětských domovů v Pardubickém kraji: hlasy dětí a mladých dospělých

Transformace dětských domovů v Pardubickém kraji: hlasy dětí a mladých dospělých

10.7.2024, Sekce: Aktuality

V průběhu dubna a května proběhly v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí čtyři fokusní skupiny s 20 dětmi a mladými dospělými z dětských domovů v Pardubickém kraji. Hlavními tématy skupin byly participace dětí v procesu transformace zařízení, zapojení dětí do individuálního plánování, a dále i jejich zkušenosti a spolupráce s OSPOD. Setkání bylo organizováno ve spolupráci MPSV a Pardubického kraje, který se zapojil do transformační výzvy v rámci Národního plánu obnovy a má v plánu transformovat další dětské skupiny.


Velkou výhodou těchto setkání bylo, že zde společně diskutovali zástupci dětí a mladých dospělých, jak z transformovaných domácností, tak z domácností, které proměna teprve čeká. Děti a mladí dospělí uvedli, že na transformované domácnosti spatřují hned několik výhod. Především zmiňovali fakt, že v bytech a menších skupinách na ně mají vychovatelé více času a mohou s nimi navázat lepší vztah. Dále uvedli, že cítí vetší soukromí a také je zde méně hluku. Pozitivně hodnotili také větší samostatnost a možnost podílet se na rozhodování na chodu domácnosti. Zároveň však zástupci dětí a mladých dospělých sdíleli obavu, že po přesunu do menší domácnosti (bytu) budou cítit více osamocení a izolovaní, protože do té chvíle byli zvyklí bydlet ve velkém domě se zahradou, kde bylo několik domácností pohromadě. Podobné obavy měli i mladí dospělí, kteří již samostatně bydlí ve startovacích bytech. V tomto ohledu mladí dospělí velmi pozitivně hodnotili nově vzniklou pozici case-managera, který jim poskytuje podporu a pomoc v různých oblastech života v náročném období přechodu do dospělého světa. Mladí dospělí se po opuštění dětského domova potýkají s novými výzvami a obavami.

 

Při stěhování do menších domácností účastníci uváděli, že by si přáli být dotázáni nejen na to, s kým by chtěli bydlet, ale také na to, zda bude domácnost v menší obci či ve městě. Dále uváděli, že by místo, kam se budou stěhovat, nejprve chtěli poznat a případně se i podílet na zařizování domácnosti. Někteří zástupci dětí a mladých dospělých vnímali, že by dospělí měli brát větší ohled na jejich názory a ptát se jich na jejich přání a potřeby. Měli pocit, že dospělí občas rozhodují o jejich životě bez jejich souhlasu a bez možnosti volby. Postrádají také otevřenou a včasnou komunikaci ze strany vychovatelů, vedení dětského domova i pracovníků OSPOD. Pro účastníky skupin je v komunikaci s dospělými důležitá důvěra, diskrétnost, empatie, zájem a fakt, že je jejich názor brán vážně.

 

Získané poznatky z fokusních skupin může Pardubický kraj využít při transformaci ústavních zařízení i při dalším plánování koncepce služeb pro ohrožené děti a jejich rodin. MPSV ve spolupráci s Pardubickým krajem plánuje vznik participační skupiny, která by měla fungovat jako dlouhodobá poradní platforma kraje.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024