Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029

Hlavní stránka Aktuality Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2029

18.12.2020, Sekce: Aktuality

Vláda dne 14. prosince 2020 schválila Národní strategii ochrany práv dětí na období let 2021-2029 (dále jen Strategie). Jejím hlavním cílem je zajistit všem dětem bezpečný život v rodinném prostředí. Tímto dokumentem Česká republika vyjadřuje své dlouhodobé závazky k naplnění práv dětí a rodin, a ukazuje, jaké kroky je třeba v následujících letech udělat, aby co největší počet dětí mohl vyrůstat ve vlastních nebo náhradních rodinách.


Strategie je významným dokumentem, kterým stát v návaznosti na přijatou Úmluvu o právech dítěte, usiluje o důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém podporující zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí. To vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají. 

Aktuální Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029 schválená usnesením vlády č. 1323 ze dne 14. 12. 2020 navazuje na předcházející národní strategii a akční plán – více ke strategiím ZDE. 

Cílem Strategie je vytvoření systému spolupráce, který zajistí ochranu dětí a zároveň zkvalitnění života všech dětí a rodin, primárně však dětí nacházejících se v obtížné životní situaci. Jde o spolupráci odborné i laické veřejnosti, veřejné správy (státní správy, samospráv) i nestátního sektoru (dobrovolných iniciativ, neziskových organizací atd.).

V tuto chvíli již byla zahájena příprava akčního plánu na první 4 roky, který by měl být předložen vládě do konce června 2021. Tento plán bude obsahovat konkrétní cíle, termíny i odpovědné osoby.

Tiskovou zprávu k Národní strategii ochrany práv dětí 2021-2021 naleznete ZDE.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023