Výzva "Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí"

Hlavní stránka Aktuality Výzva "Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí"

3.5.2016, Sekce: Aktuality

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) "Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí".


Výzva je zaměřena na podporu procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti prostřednictvím vytvoření komplexních plánů transformace pobytové péče o děti nebo prostřednictvím podpory implementace již vytvořených transformačních plánů.

Výzvou jsou dále podporovány aktivity zaměřené na zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, na posílení spolupráce OSPOD a poskytovatelů služeb, na podporu procesů při zavádění nových a inovativních služeb. Předkládány mohou být také projekty zaměřené na naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany.

O finanční podporu mohou požádat obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, dětské domovy pro děti do 3 let, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neziskové organizace nebo poskytovatelé sociálních služeb. Finanční alokace výzvy je 200 mil. Kč.

Žádosti je možné předkládat od 2. května 2016 do 29. července 2016 prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+.

 

Podrobnější informace o výzvě, kontaktních osobách vyhlašovatele nebo o plánovaných seminářích pro žadatele naleznete zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-065-opz.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024