Workshop česko-německé přeshraniční spolupráce Teplice

Hlavní stránka Aktuality Workshop česko-německé přeshraniční spolupráce Teplice

Workshop česko-německé přeshraniční spolupráce Teplice

18.4.2017, Sekce: Aktuality

Zpráva z mezinárodního workshopu zaměřeného na přeshraniční spolupráci v Ústeckém kraji.


Ve dnech 10. – 11. 4. 2017 se v prostorách teplického hotelu Prince De Ligne konal workshop pořádaný Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v rámci projektu „Práva a participace dítěte v agendách ÚMPOD“ (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/15_017/0003544).

V průběhu obou dnů vystoupilo celkem 8 odborníků ze Spolkové republiky Německo a České republiky, možnost aktivně se zapojit do diskuze dostali i účastníci workshopu z řad pracovníků institucí působících v systému péče o ohrožené děti.

Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny na:

  • přeshraniční agendu ÚMPOD
  • pojmy mezinárodního rodinného práva v kontextu přeshraniční spolupráce
  • systém ochrany dětí a mladistvých v Německu
  • přeshraniční umisťování dětí do náhradní rodiny/ústavního zařízení
  • repatriaci dětí ze zahraničí
  • zálohové výživné v německé právní úpravě
  • mnichovský model v opatrovnických sporech
  • roli německých ústředních orgánů v mezinárodních rodičovských konfliktech
  • příklady česko-německé praxe v mezinárodní ochraně dětí
  • úlohu opatrovníka a participaci dítěte v soudních řízeních

Workshop přinesl celou řadu praktických informací, které mohou být zajímavou inspirací pro český terén SPOD. Sdílení dobré praxe i reflektování kritických bodů a možných konfliktních situací při zavádění participativních nástrojů do praxe bylo důležitým momentem této akce, aktivní (a často bouřlivá) diskuze k jednotlivým příspěvkům potvrdila zájem českých odborníků napříč resorty a oblastmi, ve kterých působí, o rozšiřování možností práce s ohroženými dětmi a rodinami, její zkvalitnění a zefektivnění. Workshopu se za projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí zúčastnila krajská síťařka pro Ústecký kraj Mgr. Radka Michelová. Byla navázána spolupráce a krajská síťařka bude materiály a informace využívat při své práci s aktéry v síti pro ohrožené rodiny s dětmi. Prezentace příspěvků budou volně dostupné na stránkách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021