Workshop „Mezioborová komunikace v praxi“

Hlavní stránka Aktuality Workshop „Mezioborová komunikace v praxi“

Workshop „Mezioborová komunikace v praxi“

19.4.2017, Sekce: Aktuality

Nezisková organizace ŠAFRÁN dětem o. p. s. pořádala odborný vzdělávací program na téma Mezioborová komunikace v praxi.


Dne 14. 2. 2017 se prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana p. Oldřicha Bubeníčka konal workshop „Mezioborová komunikace v praxi“ v rámci projektu Bezpečná síť. Workshop pořádaný organizací ŠAFRÁN dětem o.p.s. byl určen více než 40 odborníkům z řad pedagogů, sociálních pracovníků a zdravotníků, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi v náročných životních situacích, změn a přechodů (např. odebírání dětí z rodin nebo přechod z kojeneckého ústavu do náhradní rodinné péče).

V rámci workshopu byla probírána a diskutována témata: problematika tranzitní péče o děti v ČR, mezioborová komunikace v krizových situacích přechodů, mezioborová komunikace v praxi – potřeby a možnosti pracovníků v tranzitní péči, role doprovázejících pracovníků dětí v přechodových situacích a jejich role napříč jednotlivými resorty péče o ohrožené dítě.

Cílem workshopu byla výměna zkušeností a prezentace, jakým způsobem je vhodné se přizpůsobit specifickým potřebám dětí v rámci svých profesí. Workshopy a semináře připravované obecně prospěšnou společností ŠAFRÁN dětem jsou součástí programu Bezpečná síť, který je pod záštitou Ministerstvem práce a sociálních věcí a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

Tranzitní péče je vnímána jako nový systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů. Projekt podporuje kontinuální doprovázení dítěte v tranzitní péči a vzájemnou komunikaci mezi profesionály v jeho sociálním prostředí. Projekt dále vytváří prostor pro profesionály z různých resortů (sociální pracovníci, pedagogové, zdravotníci, policisté), kteří hledají cesty ke zvýšení kvality cesty prostřednictvím síťování a kontinuální péče v zájmu bezpečí dítěte.

Workshopu se za projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí zúčastnili lokální síťaři ORP Chomutov, Most, Podbořany a Žatec, Litoměřice a Lovosice a krajská koordinátorka pro Ústecký kraj.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024