Zavedení modelu COCHEM v praxi na Okresním soudě v Mostě

Hlavní stránka Aktuality Zavedení modelu COCHEM v praxi na Okresním soudě v Mostě

Zavedení modelu COCHEM v praxi na Okresním soudě v Mostě

24.10.2016, Sekce: Aktuality

aktualita z Ústeckého kraje


Cochemský model pojednává o způsobu domluvy a nastavení pravidel mezi rodiči v nejlepším zájmu dítěte. Cochemská praxe představuje systém interdisciplinární spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu. Vznikla v Německu v soudním obvodu Cochem, ve spolkové zemi Porýní-Falc, na počátku 90. let 20. století.

Rozvod rodičů, popř. rozchod dvou partnerů bývá pro dítě velmi traumatizující. Rozchod bývá mnohdy plný nenávisti a různých projevů agrese. Pod vlivem všech těchto emocí pak manželé vstupují do rozvodového řízení a vyzbrojeni právníky zaujímají bojové pozice, uplatňují bojové strategie a jejich spor a s ním prožívané emoce se vyostřují. Manželé i nesezdaní partneři zapomínají, že jsou také rodiči a "zájem dítěte" se často používá jako prázdný pojem k prosazení vlastních zájmů, k dosažení satisfakce, k ublížení tomu druhému. Rozvod, ani rozchod nesezdaných partnerů, by neměl znamenat, že dítě přijde o jednoho z rodičů a že tento rodič ztratí právo se starat o své dítě nebo že přestane nést zodpovědnost za jeho výchovu. Aby mohlo dojít k vzájemné dohodě obou rodičů, je zapotřebí komunikace a převzetí své rodičovské role a podílet se dál na výchově dítěte, chránit jeho zájmy a naplňovat potřeby.“ Pokud nejsou rodiče sami schopni dostát všem těmto „pravidlům“, nabízí se nám možnost využití právě „Cochemského“ modelu.

Cochemský model je založen na interaktivní a flexibilní spolupráci těchto zúčastněných profesí: soudci (rodinné právo), advokáti (právní zástupci matky na jedné a otce na druhé straně), sociální pracovníci (orgány sociálně-právní ochrany dětí), odborní znalci (soudem určení znalci, psychologové), odborné poradny (poradenství, mediace).

Od ledna 2017 je plánováno pilotní spuštění modelu COCHEM v Ústeckém kraji na Okresním soudě v Mostě. V současné době probíhají monitorovací skupiny a jednání přímo na Okresním soudě v Mostě v souvislosti se zjišťováním, za jakých podmínek a jakým způsobem by mohl být model COCHEM uveden do praxe. Příkladem tohoto inovativního přístupu byl Nový Jičín, kde tento model funguje jako první v republice. (zdroj: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje)

V rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí lokální síťaři Ústeckého kraje mapují své lokality a zjišťují potřebné informace v terénu, jaké služby zaměřené na rodinu (např. poradenství, mediace, fakultativní činnosti, SAS, manželské poradny apod.) se v daných lokalitách vyskytují a v jakém rozsahu jsou služby nabízeny. Tento materiál by mohl sloužit nejen pro potřeby projektu, ale také jako zdroj informací ostatním soudům v kraji v případě, že se model v Mostě podaří spustit a budou pozitivní výsledky.

 

Zdroje :

• COCHEMSKÁ PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE Sborník příspěvků z konference pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí 14. – 15. 5. 2015 v Brně; Editoři: Romana Rogalewiczová, Martina Cirbusová

• Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem;  Robin Brzobohatý, Martina Cirbusová, Romana Rogalewiczová a kol.

http://www.cochem.cz 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2023