Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Manuály

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Průvodce k vyhodnocení situace dítěte ? 289,93 KB Dokumenty

Pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o rodičích - jména, adresy, kontaktní údaje atd. V druhé části pracovník/pracovnice uvede podrobnosti o fyzicky odpovědných osobách za výchovu, např. pěstounech, poručnících, osobách, které mají dítě v péči.

ikona souboru Informace k vyhodnocení situace dítěte ? 306,52 KB Dokumenty

Vyhodnocovací formulář.

ikona souboru Vyhodnocování situace dítěte a rodiny ? 4,86 MB Dokumenty

Vyhodnocování situace dítěte a rodiny je v zákoně užito ve smyslu nástroje a postupu sociální práce, jehož prostřednictvím pracovník/pracovnice OSPOD zjišťuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě faktického vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, poradenství a dalších kativit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte.

ikona souboru Manuál k případovým konferencím ? 587,16 KB Dokumenty

Případová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené dítě umožňuje, aby dítě stálo skutečně ve středu zájmu. A to nejen odborníků, ale zejména své vlastní rodiny.

ikona souboru Manuál ISS ? 968,94 KB Dokumenty

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce. Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí.

Analýzy a výzkumné zprávy

Soubor VelikostSekce
ikona souboru Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti 2,69 MB Dokumenty
ikona souboru Národní průzkumy týkající se dětí v náhradní rodinné péči (shrnutí) 158,03 KB Dokumenty
ikona souboru Analýza fungování institutu dohod o výkonu PP 3,74 MB Dokumenty
ikona souboru Zhodnocení a optimalizace řízení systému sociálně-právní ochrany (ohrožených) dětí a rodin ve vybraných regionech ? 4,50 MB Dokumenty

V červenci 2009 přijala Vláda České republiky dokument, který definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroţenými dětmi a rodinami - Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohroţené děti na roky 2009-2011. Hlavním cílem dlouhodobého procesu transformace celého systému je především zvýšení kvality práce a dostupnosti sluţeb pro ohroţené děti a rodiny, sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohroţeného dítěte, sníţení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče a zvýšení ţivotních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování ţivotní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj (NAP).

ikona souboru Analýza_implementace_programu_PRIDE_v_ČR 3,08 MB Dokumenty

Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2017