Dokumenty

Tabulka Seznam

Řadit podle: důležitosti data nadpisu počtu stažení


Zákony a jiné právní normy

Soubor DatumVelikost
ikona souboru Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu) 27.02.2015 587,87 KB
ikona souboru Střídavá péče v perspektivě judikátů Ústavního soudu 27.02.2015 582,09 KB
ikona souboru Téma náhradní rodinné péče v judikatuře Ústavního soudu (pěstounská péče a osvojení) 27.02.2015 618,28 KB
ikona souboru Téma ústavní výchovy v judikatuře Ústavního soudu 27.02.2015 612,48 KB
ikona souboru Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu 27.02.2015 663,00 KB
ikona souboru Vývoj interpretace (nejlepšího) zájmu dítěte v judikatuře Ústavního soudu 27.02.2015 645,40 KB
ikona souboru Dopady novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí ? 21.02.2014 702,95 KB
Implementace změn a jejich dopady v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV) průběžně monitoruje a vyhodnocuje zavádění opatření, která přinesla do výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). Informace, které poskytujeme v tomto dokumentu, jsou shrnutím za poměrně krátké období od účinnosti novely zákona, tedy od 1. ledna 2013.
ikona souboru Dávky pěstounské péče ? 06.12.2013 1,35 MB

K 1.1. 2013 zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Výplata dávek pěstounské péče podle zmíněného zákona se provede naposledy za měsíc prosinec 2012.

ikona souboru Dávky pěstounské péče 2013 ? 06.12.2013 3,05 MB

Užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti dávek pěstounské péče, které začaly platit v roce 2013. Novinky u pěstounské péče souvisejí se změnami zákonů, které tato vláda udělala. Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a nikoliv už zákonem o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.).

ikona souboru Doporučení MPSV k posouzení otázek souběhu poskytování služeb na základě pověření k výkonu SPOD ? 06.12.2013 1,26 MB

V důsledku přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“), publikované pod č. 401/2012 Sb., a na základě opakujících se dotazů z praxe, je nutno v souladu s platnou právní úpravou i jejím účelem jasněji vyložit vzájemný vztah činností - služeb poskytovaných veřejnosti - realizovaných právnickými či fyzickými osobami na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), vydaného podle ZSPOD, na straně jedné, a služeb poskytovaných veřejnosti na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, založeného rozhodnutím o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „ZSS“), na straně druhé.

ikona souboru Metodická informace k posuzování vzniku nároku na dávky pěstounské péče ? 06.12.2013 627,83 KB

Nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je podmíněn svěřením dítěte do péče osoby pečující na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a ve vymezených případech rovněž záhájením soudního řízení o svěření dítěte do péče osoby pečující.

ikona souboru Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 ? 06.12.2013 231,96 KB

Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze akceptovat, a to v žádné z jeho forem. „Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet“. Stávající platná legislativa není v České republice náležitě dodržována. V současné době neexistují souhrnná validní data o násilí na dětech v České republice. Pilotní studie uvádějí nepřesné a mnohdy zavádějící údaje. Existuje sběr dat v rámci resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ústavem pro informace ve vzdělávání.


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2018