Chcete začít síťovat služby a nevíte, jak na to? Inspirujte se v našem Průvodci či využijte možnost konzultace

Hlavní stránka Aktuality Chcete začít síťovat služby a nevíte, jak na to? Inspirujte se v našem Průvodci či využijte možnost konzultace

24.7.2019, Sekce: Aktuality

Dovolujeme si vám představit další z výstupů projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“, konkrétně z aktivity zaměřené na síťování služeb pro děti a jejich rodiny. Materiál Průvodce síťováním služeb pro děti a jejich rodiny shrnuje zkušenosti z tříletého síťování na území 11 krajů a více než 120 obcí ČR, které se do projektu zapojily. V Průvodci najdete i příklady dobré praxe v oblasti rozvoje spolupráce a včasné pomoci ohroženým dětem. Pokud vás zajímá více, můžete se obrátit přímo i na bývalé síťařky a síťaře, jejichž kontakty naleznete na konci článku.


V materiálu jsou uvedeny principy a doporučení pro síťování a je využitelný pro pokračování procesu síťování na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) a krajů, ale i pro nastartování síťování v těch lokalitách, které do projektu nebyly zapojeny. Je určen zástupcům samospráv, OSPOD, pracovníkům neziskových organizací, škol a dalším aktérům. „Jeho hlavním cílem je napomoci maximálnímu využití potenciálu aktérů místní sítě služeb pro pokrytí potřeb dětí a rodin tak, aby se jim dostávalo včasné a komplexní pomoci, pokud možno v přirozeném a bezpečném prostředí, tedy v jejich domovech,“ přibližuje Simona Zatloukalová, metodička projektu.

Jak na to a co se podařilo?

Materiál se skládá ze dvou částí, které spolu úzce souvisejí. V první části, Metodice lokálního síťování, práce a vedení lokálních síťařů, kromě teoretického rámce a popisu realizace síťování, najdete přes dvě desítky příkladů dobré praxe ze síťování. Tyto příklady jsou tematicky řazeny do tří hlavních oblastí – síťování dle typů aktérů (např. OSPOD, školy, zdravotnictví, sociální služby, policie aj.), síťování s ohledem na specifika síťování a síťování v rámci stávajících i nově sestavených platforem. Můžete se dočíst například o tom, které postupy se síťařům osvědčily při zapojování soudců či zástupců samospráv, v čem je specifické síťování na území malé obce nebo jak nastartovat fungování lokální platformy zaměřené na pomoc ohroženým dětem.

Překonávání mezirezortních bariér, aneb o děti jde především

V druhé části, Metodice pro vytvoření minimální sítě služeb, představujeme, jakým způsobem je možné na síť služeb nahlížet prostřednictvím šesti okruhů potřeb dětí: zdraví, bezpečí, vztahy, učení se, chování a materiální zajištění a kdo všechno se může na naplňování těchto potřeb podílet, bez ohledu na to, v jakém rezortu se pohybuje. Právě výčet rolí zástupců sítě (např. sociálních pracovníků, učitelů, lékařů, psychologů, policistů, vychovatelů a dalších) je součástí Průvodce.

„Předpokladem funkční spolupráce aktérů v rámci sítě je dobrá znalost rolí – nejen ostatních aktérů, ale také svých vlastních. Většině aktérů je připsána základní role (např. role učitele ve vzdělávání dětí), ale je důležité, aby si byli vědomi také svého významu pro naplňování dalších potřeb dětí (např. učitel jako důležitý aktér v oblasti zdraví dětí, bezpečí, chování,vztahů apod.). Dobře nastavená spolupráce umožní reagovat bezprostředně na měnící se potřeby dítěte a rodiny,“ přibližuje Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace systému péče pro rodiny s dětmi.

Tištěná podoba materiálu, který vyšel v nákladu 700 ks, byla distribuována zástupcům krajů, OSPOD, zástupcům z oblasti školství či zdravotnictví a dalším aktérům.

Materiál je dostupný v elektronické podobě ZDE.

V případě dotazů k Průvodci se můžete obrátit na některého z autorů publikace:

Mgr. Štěpán Bolf, e-mail: stepan.bolf@mpsv.cz, tel.: 775 853 476;

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz, tel.: 724 178 744;

Bc. Simona Zatloukalová, e-mail: simona.zatloukalova@mpsv.cz, tel.: 778 427 879.

 

Možnost konzultace v oblasti síťování

Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany“ a společně s ním i aktivita zaměřená na síťování služeb pro rodiny s dětmi k 30. 6. 2019 skončila, v řadě lokalit však proces síťování pokračuje dál. V některých obcích se původně projektové lokální síťařky a síťaři věnují síťování na různých pozicích i nadále. Přesto, že již nejsou zaměstnanci MPSV a jejich aktuální pracovní činnost je různá, jsou připraveni své zkušenosti se síťováním sdílet a poskytnout případně konzultace, jak na to.

V případě, že byste měli o konzultaci zájem, můžete se obrátit na níže uvedené osoby, případná míra spolupráce je na vaší vzájemné dohodě.

Mgr. Jitka Klemsová, DiS. (síťovala v ORP Konice a nadále zde působí)

e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

 

Mgr. Jana Pánková (síťovala v ORP Most a nadále zde působí)

tel.: 476 448 545

e-mail: jana.pankova@mesto-most.cz 

 

Mgr. et Mgr. Petra Pfaurová, DiS. (síťovala v městské části Praha 6, nadále působí v Praze)

tel.: 736 734 643

e-mail: petra.pfaurova@centrum.cz

 

Mgr. Petra Rajmanová (síťovala v ORP Vlašim a nadále zde působí)

e-mail: petrarajmanova@seznam.cz

 

Bc. Zuzana Vlková, DiS. (síťovala v ORP Pelhřimov, Humpolec a Pacov a nadále zde působí)

tel.: 605 483 277

e-mail: vlckova.zu@seznam.cz  
 

Mgr. Josef Zdražil (síťoval v ORP Otrokovice a nadále zde působí)

tel.: 773 176 760
e-mail: zdrazil@wbs.cz

 

Síťování zdar!

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024