Co když se to nepovede? Revizní setkání jako nástroj prevence případů neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené pěstounské péče

Hlavní stránka Aktuality Co když se to nepovede? Revizní setkání jako nástroj prevence případů neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené pěstounské péče

14.8.2019, Sekce: Aktuality

Pokud se ve své praxi potýkáte s případy neúspěšně zprostředkované náhradní rodinné péče či předčasně ukončené náhradní rodinné péče a kladete si otázky typu: „Jakými kroky a ve které fázi procesu zprostředkování náhradní rodinné péče bylo možné nastalé situaci předejít? Mohla nově vzniklá rodina dostat nějakou odbornou pomoc či podporu, které se jí nedostalo?“, je tato brožura určena právě vám. Najdete v ní doporučení pro svolání revizního setkání, k vedení rozhovoru s dítětem a náhradním rodičem či rolím účastníků setkání.


Smyslem náhradní rodinné péče je nalézt dítěti, které z nejrůznějších důvodů ne­může vyrůstat ve své vlastní rodině, náhradní rodiče, kteří poskytnou dítěti stabilní a láskyplné prostředí. Veškeré kroky vedoucí k vytvoření náhradní rodiny však představují složitý proces, který v různých fázích může být předčasně ukončen. „Při železničním či leteckém neštěstí je standardem, že dochází k zpětné revizi pracovních postupů. U předčasně ukončené náhradní rodinné péče sice většinou nikdo o život nepřijde, ale dopady na život dětí mohou být rovněž katastrofální. Pokud je dítě vystavené neúspěšnému seznamování se zájemcem o náhradní rodinnou péči, které může být i opako­vané, či pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu dítěte v náhradní rodině, dochází k opětovné ztrátě jeho důvěry v dospělé i v samo sebe a nezřídka může být dítě danou situací traumatizováno,“ přibližuje Johana Mertová, metodička projektu. Úkolem sociálně-právní ochrany dětí je však tato rizika minimalizovat. Proto představujeme inovativní nástroj - revizní setkání, jehož cílem je podobným situacím do budoucna předejít.

Co je revizní setkání?

Je to plánované setkání osob, které se podílely na daném případu zprostředkování náhradní rodinné péče (tedy např. pracovníka krajského úřadu, OSPOD, dítěte či zástupce dítěte, náhradního rodiče či jeho zástupce, příp. dalších osob). Slouží k revizi a k následné reflexi pracovních postupů. Revizní setkání probíhá pod vedením facilitátora (nezávislého aktéra) a má předem danou strukturu a obsah.

A co v brožuře Revizní setkání najdete?

  • Popis revizního setkání jako pracovního nástroje
  • Definici a cíle revizního setkání
  • Přípravu revizního setkání
  • Doporučení, jak vést s dítětem v těchto případech rozhovor
  • Doporučení, jak vést v těchto případech rozhovor se zájemcem o náhradní rodinnou péči / náhradním rodičem
  • Účastníky revizního setkání a jejich kompetence
  • Obsahovou strukturu a průběh revizního setkání
  • Doporučení k zápisu z revizního setkání
  • Závěrečná doporučení

Zkušenosti z praxe

Revizní setkaní byla součástí pilotního ověřování v 6 krajích na přelomu roku 2018/2019. U odborné veřejnosti se setkala s velmi kladným přijetím. Užitečnost revizního setkání byla přiznána celými sto procenty účastníků, mimoto pro ukotvení revizních setkání v nástrojích pracovníků sociálně-právní ochrany dětí se vyslovila naprostá většina účastníků, a sice 63 osob, přičemž u zbývajících čtyř účastníků se jednalo o vyslovení požadavku na volitelnost v užití tohoto nástroje, nikoliv o odmítnutí nástroje jako takového.

Materiál je určen pracovníkům krajských úřadů, OSPOD a pracovníkům doprovázejících organizací.

Tištěná podoba materiálu, který vyšel v nákladu 2000 ks, byla distribuována zástupcům krajů, OSPOD a doprovázejícím organizacím.

V elektronické podobě ho najdete ZDE.

V případě dotazů k materiálu se můžete obrátit na Mgr. Johanu Mertovou, e-mail: johana.mertova@mpsv.cz nebo na Mgr. Kristýnu Jůzovou Kotalovou, e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz.

Materiál je výstupem projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2021