Co přinesl úvodní webinář "Proč naslouchat dětem, aneb proč to bez PARTICIPACE nejde?"

Hlavní stránka Aktuality Co přinesl úvodní webinář "Proč naslouchat dětem, aneb proč to bez PARTICIPACE nejde?"

22.11.2021, Sekce: Aktuality

Dne 16. listopadu se konal 2hodinový úvodní webinář „Proč naslouchat dětem, aneb proč to bez participace nejde?“, který měl za cíl představit klíčové aktivity projektu, unikátní nástroj Rady Evropy „Sada indikátorů pro participaci dětí (CPAT) a novou metodiku „Participace dětí“ v rámci národních aktivit. Účastnilo se ho 80 odbornic a odborníků z různých odvětví: školství, zdravotnictví, justice, sociálních služeb, volnočasových aktivit, či bezpečnostních složek.


Ministerstvo práce a sociálních věcí razí cestu, že naslouchat názoru dětí a mladých dospělých je klíčové pro budování jejich lidské důstojnosti a zdravého vývoje. Snaží se poukázat na to, že participace dětí by měla být vnímaná jako běžná součást každé aktivity, ne jako výjimka. Tato myšlenka byla podpořena aktivním zapojením dětí a mladé dospělé v praktické části webináře. Prostřednictvím krátkých videí účastníci a účastnice mohli vidět a slyšet, jak děti, členové a členka dramatického kroužku Divadla J. K. Tyla, diskutují o tom, co je to právo a upozorňují na to, co jim ve škole nedává smysl, čemu nerozumí a co by chtěly řešit. Následně odborníci a odbornice diskutovali o tom, co děti můžou udělat, aby tyto situace změnily a jak je učitel či učitelka můžou provést tíživou situací.

Na webináři vystoupila mladá dospělá, členka sebeobhájců a sebeobhájkyň z organizace LUMOS, která vedla dialog s vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti z Ministerstva práce a sociálních věcí, na téma zapojování dětí do věci veřejných. Sdělila, že „každý by měl mít možnost vyjádřit svůj názor na témata, které se ho týkají. Neměly by tam být omezení. Není to otázka toho, jestli dítě chce, nebo může, ale jestli mu dospělí vytvoří bezpečný prostor“. Mladá dospělá sdílela vlastní zkušenost, co pro ni participace znamená, kde měla možnost svoje názory vyjádřit, v čem byla vyslyšena a jak dle jejího názoru nemá participace v praxi vypadat. „Město se zeptalo dětí, co by se mělo stát s veřejným prostranstvím. Děti si odhlasovaly hřiště, a do dnešního dne, je z toho místa parkoviště. Dětem to ukáže, že nebyly vyslyšené a ztratí víru ve svůj vlastní hlas, a i v město. Takto se participací nemá dělat“.

Na webináři došlo i ke sdílení dobré praxe, o kterou se s účastníky a účastnicemi podělily projektová manažerka projektu Férová škola, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a psycholožka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD). Projektová manažerka projektu Férová škola představila různé formy, jak se dětí lze ptát na jejich názor. Jedním z nich bylo například mapování potřeb dětí v prostředí školy prostřednictvím stavebnice lega. „Když se dětem dá příležitost projevit svůj názor, a my dospělí respektujeme jejich názor, bez toho, abychom ho hodnotili, dětí mají možnost spolupodílet se na svém vzdělávání.“  Momentálně je ČOSIV u zrodu Dětského think-thanku, který je postaven na kreativním vzdělávání a schopnosti řešit problémy především zapojením samotných dětí.

Psycholožka ÚMPOD představila nové pracovní postupy, u kterých je v centru dítě. Na kazuistice mezinárodního rozvodového sporu ukázala, jak je důležité přizvat děti a nechat je vyjádřit svůj názor, jak by chtěli a potřebovali nastavit styk s rodiči.  „Nemůžeme ale zapomínat na to, že zapojení dětí do věcí, které se jich týkají, je jejich právo, nikoliv povinnost. My dospělí, jim ale musíme umět správně vysvětlit, proč je důležité, aby se zapojili a co se s jejich názorem bude dít.“

Obě odbornice se shodly na tom, že ačkoliv zapojit děti může být někdy náročnější na přípravu, hlavně u ohrožených dětí, participaci nelze opomenout. „Ne všechny děti umí říct, co potřebují. Některé z nich ovlivňuje ranné vývojové trauma a oni sami nemají pozitivní zkušenost, ani pocit bezpečí, že mohou říct, co si myslí. Je ale potřebné je v tom velice citlivě podpořit a zohlednit jejich situaci“ 

 

A zde několik zpětných vazeb účastníků a účastnic:

„Participace není novinkou, ovšem zdá se, jako by teprve teď došla do praxe a reality činnosti sociálních pracovnic“.

„Bylo pro mě důležité slyšet, že je participace využívána na různých úrovních a jak“.

 

Úvodní webinář se konal v rámci projektu „CP4Children Participace dětí v Evropě – posilování národního rámce a aktivit v rámci participace dětí“, který koordinuje Rada Evropy a je financován Programem Evropské Unie pro práva, rovnost a občanství (2014–2020).

Více o projektu zde.

Prezentace vystupujících zde.

 

Zpět do přehledu


Copyright © 2013 MPSV  Kontakt  |  O webu

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2024